skip to Main Content

Autohtone i alohtone vrste

ŠTO:

Objasniti  pojmove  autohtonih (zavičajnih), alohtonih (stranih), translociranih (premještenih) i invazivnih vrsta. Objasniti  njihov način  života, vektore prijenosa  i štetnosti alohtonih vrsta u novome staništu. Demonstrirati  na primjeru školjkaša, riba i kornjača.

Školjkaši:

 1. Autohtone vrste: obična lisanka, obična bezupka, slikarska lisanka
 2. Alohtone invazivne vrste: istočnoazijska bezupka, raznolika trokutnjača, krupnorebratsa kotarica

Ribe:

 1. Autohtone vrste: gavčica, karas, crvenperka
 2. Alohtone vrste: babuška, sunčanica, koi šaran
 3. Translocirane: štuka

Kornjače:

 1. Autohtona vrsta: barska kornjača
 2. Alohtone vrste: crvenouha kornjača, žutouha kornjača

Radonica se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu učenici se upoznaju s osnovnim pojmovima važnim za nastavak rada,  dok se u drugom dijelu uz akvarijski postav i determinaciju  vrsta  učenicima objašnjava biologija  tih vrsta  i način na koji  su te vrste opasne.

Tumači se njihova brza i lakša sposobnost prilagodbe novome staništu, otpornost na bolesti i parazite u novome staništu uz  istovremeno mogući prijenos novih  bolesti na autohtone vrste. Govori se o širem  spektru ishrane, većem broju potomstva, lakšem razmnožavanju. Poseban naglasak je na  tri kategorije štetnosti (utjecaju na biodiverzitet, ekonomskoj i zdravstvenoj štetnosti) .

U radu učenici koriste i radne listove metodički prilagođene uzrastu učenika.

TKO: Učenici od  6.-8. razreda osnovne škole te učenici srednjih  škola ( različita razina zahtijevnosti )

VRIJEME TRAJANJA RADIONICE:  45 ili 60 min ( ovisno rješavaju li radni list s edukatorom nakon radionice ili naknadno u školi )

MJESTO: dvorana  i akvarijski postav Javne ustanove AQUATIKA

ISHODI:

 1. objasniti utjecaj alohtonih , translociranih i invanzivnih vrsta na prirodnu ravnotežu
 2. objasniti uzročno-posljedične veze ukazujući na međuovisnost živih bića i okoliša
 3. povezati prilagodbe nametničkih organizama s načinom njihova života
 4. objasniti čovjekovo djelovanje na prirodne procese.
 5. argumentirati važnost odgovornog ponašanja pojedinca u svrhu nenarušavanja prirodne ravnoteže te zaštite prirode.

Prijava na Aquatika Newsletter

Informirajte se o najnovijim događanjima iz naše ustanove.

Treba Vam više informacija prije posjeta?

Back To Top
×Close search
Search