skip to Main Content

Bitna je voda čista

HIDROSFERA – GLOBE

ŠTO:

predavanjem i praktičnim radom uz stručno vođenje  upoznati učenike s pojmovima hidrosfere, agregatnim stanjima vode, kruženjem vode u prirodi, fizikalno-kemijskim parametrima vode i njihovim vrijednostima.

Radionica se sastoji od dva dijela.

U prvome dijelu učenicima se objašnjava kruženje vode u prirodi, sastav i svojstva vode i navode se razlozi promjene agregatnog stanja vode u prirodi. Upoznaje ih se s instrumentima za mjerenje fizikalno-kemijskih parametara vode te s biološkim indikatorima čistih vodotoka.

U drugome dijelu učenici praktično u grupama ili samostalno (ovisno o veličini grupe) mjere i očitavaju parametre:

  1. A) rijeke Korane
  2. B) akvarijske vode
  3. C) pitke vode iz gradskog vodovoda.

Dobivene vrijednosti unose u pripremljene nastavne listiće, sami obrazlažu rezultate i donose zaključke.

TKO: Radionica je namijenjena učenicima  sedmog  i osmog razreda osnovne škole te učenicima svih razreda srednjih škola.

MATERIJALI: projektor, pH metar, termometar, instrument za mjerenje električne provodljivosti vode, listići za određivanje koncentracije nitrita, nitrata, klorida, tvrdoće vode

VRIJEME TRAJANJA EDUKATIVNOG DIJELA: 25 min

VRIJEME TRAJANJA PRAKTIČNOG DIJELA: 35 min

VRIJEME TRAJANJA RADIONICE: 60 min

MJESTO: dvorana Javne ustanove AQUATIKA

ISHODI:

  1. definirati sastav i svojstva vode: boja, miris, gustoća, kiselost, prozirnost, temperatura, agregatna stanja
  2. samostalno mjeriti i koristiti instrumente za mjerenje fizikalno-kemijskih parametara vode
  3. analizirati normalne vrijednosti granica fizikalno-kemijskih parametara vode
  4. razlikovati loše rezultate fizikalno-kemijskih parametara vode
  5. opisati biološke indikatore  čistih vodotoka
  6. usporediti i analizirati povezanost i međuovisnost procesa i pojava u prirodnom okružju
  7. argumentirati važnost odgovornog ponašanja pojedinca u svrhu zaštite prirode.

Prijava na Aquatika Newsletter

Informirajte se o najnovijim događanjima iz naše ustanove.

Treba Vam više informacija prije posjeta?

Back To Top
×Close search
Search