skip to Main Content

Endemske vrste i bioraznolikost

ŠTO:

edukacijskim predavanjem upoznati učenike s endemskim vrstama faune u Hrvatskoj, objasniti njihovu važnost, objasniti razlike između endemskih i stenoendemskih vrsta, objasniti pojam bioraznolikosti i kakvu ulogu endemske vrste imaju u bioraznolikosti, obrazložiti kategorije zaštite endemskih vrsta  i ukazati kako sami učenici mogu pomoći u njihovoj zaštiti

Radionica se sastoji od dva dijela.

U prvome dijelu učenici slušaju edukacijsko predavanje. U drugome se dijelu učenici praktično poučavaju o postupku određivanja biološke raznolikosti i o značenju dobivenih rezultata.

Praktični dio određivanja bioraznolikosti nekog staništa vrši se određivanjem indeksa bogatstva vrsta Ns (broj svih vrsta koje žive u staništu), Shannonova indeksa H (udio svake vrste po broju jedinki u zajednici),  Simpsonova indeksa E (ujednačenost vrsta nekog staništa).

Praktičan rad obuhvaća računanje navedenih indeksa u akvarijima s različitim brojem jedinki, vrsta i redova  živih organizama.

Svaki akvarij prikazuje određeni dio toka ili zone rijeke s bioraznolikošću vrsta specifičnih za taj dio rijeke.

Učenici samostalno i uz pomoć edukatora izračunavaju navedene  indekse  i objašnjavaju  dobivene rezultate bioraznolikosti.

Na kraju učenici zajednički promišljaju i donose zaključak o razlikama u bioraznolikosti

VRIJEME TRAJANJA EDUKACIJSKOG DIJELA: 30 min

VRIJEME TRAJANJE PRAKTIČNOG DIJELA: 30 min

UKUPNO VRIJEME TRAJANJA RADIONICE: 60 min

TKO: Radionica je namijenjena učenicima sedmog i osmog razreda  osnovne škole te učenicima srednjih škola.

ALATI: projektor, papiri i olovke, podlošci za žive organizme

ŽIVI ORGANIZMI: školjkaši, puževi, rakušci

MJESTO: dvorana Javne ustanove AQUATIKA, akvarijski postav Javne ustanove AQUATIKA

ISHODI:

  1. izračunati i objasniti indeks  bioraznolikosti na nekom staništu
  2. donijeti pravilne zaključke na osnovi dobivenih podataka
  3. analizirati važnosti posebnosti, malobrojnosti i rijetkosti jedinki i vrsta u prirodi
  4. argumentirati važnosti što većeg broja vrsta u pojedinom ekosustavu
  5. objasniti važnost suživota različitih jedinki u istoj zajednici
  6. argumentirati odgovorno ponašanje pojedinca u svrhu zaštite prirode.

Prijava na Aquatika Newsletter

Informirajte se o najnovijim događanjima iz naše ustanove.

Treba Vam više informacija prije posjeta?

Back To Top
×Close search
Search