skip to Main Content

Školjkaši naših rijeka

ŠTO:

edukacijskim predavanjem i praktičnim radom  upoznati učenike sa slatkovodnim vrstama školjkaša naših rijeka, njihovim obilježjima i rasprostranjenošću

Radionica se sastoji od dva dijela.

U prvome dijelu učenici slušaju edukacijsko predavanje o anatomiji i fiziologiji školjkaša općenito.

U drugome dijelu učenici se upoznaju vizualno i taktilno sa školjkašima, mjere masu, duljinu, širinu i debljinu ljušture školjkaša i pomoću tih mjera te ključa za determinaciju samostalno određuju vrstu školjkaša.  Učenici determniniraju i upoznaju se s bar šest vrsta slatkovodnih školjkaša te dobivaju informacije o posebnosti svake vrste.

VRIJEME TRAJANJA PRVOG DIJELA: 20 min

VRIJEME TRAJANJE DRUGOG DIJELA: 25  min

UKUPNO VRIJEME TRAJANJA RADIONICE: 45 min

TKO: Radionica je namijenjena učenicima od šestog do osmog razreda osnovne škole i učenicima srednjih škola ( različita razina zahtjevnosti ).

ALATI: projektor, ravnala, digitalna vaga, papiri i olovke, ključevi za determinaciju školjkaša

ŽIVI ORGANIZMI: akvarij  sa školjkašima

MJESTO: dvorana Javne ustanove AQUATIKA

ISHODI:

  1. provesti mjerenja ispravno se koristeći opremom i mjernim instrumentima za prikupljanje podataka
  2. donijeti pravilne zaključke na osnovi dobivenih podataka
  3. objasniti važnosti školjkaša u ekosustavu
  4. analizirati važnost bioraznolikosti i navesti primjere njene zaštite u RH
  5. argumentirati važnost odgovornog ponašanja pojedinca u svrhu zaštite prirode.

Prijava na Aquatika Newsletter

Informirajte se o najnovijim događanjima iz naše ustanove.

Treba Vam više informacija prije posjeta?

Back To Top
×Close search
Search