skip to Main Content

Tko se nije skrio? – mimikrija

ŠTO:

edukacijskim predavanjem upoznati učenike s mimikrijom u životinjskom svijetu, objasniti svrhu, važnost i načine mimikrije. Slikama pokazati primjere mimikrije.

Učenici će pokušati sami pronaći i prepoznati na slici skrivenu životinju u prirodi.

U kreativnom dijelu radionice učenici će  različitim  likovnim tehnikama izrađivati prikaz  mimikrije životinje u prirodi.

VRIJEME TRAJANJA EDUKATIVNOG DIJELA: 15 min

VRIJEME TRAJANJE KREATIVNOG DIJELA: 30 min

UKUPNO VRIJEME TRAJANJA RADIONICE: 45 min

TKO: Radionica je namijenjena učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole.

ALATI: projektor

MATERIJALI: papir za crtanje/slikanje, bojice, pastele, kolaž papir

MJESTO: dvorana Javne ustanove AQUATIKA

ISHODI:

  1. definirati važnosti mimikrije kao prilagodbe za preživljavanje
  2. analizirati načine mimikrije
  3. demonstrirati fine motoričke vještine, kreativnost, finu motoriku, koncentraciju i pažnju.

Prijava na Aquatika Newsletter

Informirajte se o najnovijim događanjima iz naše ustanove.

Treba Vam više informacija prije posjeta?

Back To Top
×Close search
Search