skip to Main Content

Aquatika sudjeluje u projektu „Drinkable rivers“

Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC sudjeluje u projektu „Drinkable rivers“, koji predstavlja međunarodnu građansku inicijativu mjerenja kvalitete vode rijeka Europe.

U projektu „Drinkable rivers“ sudjeluje 30 civilnih organizacija iz 15 zemalja sa željom uključivanja što većeg broja građana koji će napraviti sveukupno oko 1.500 mjerenja europskih rijeka. 

Ovo je inicijativa Li An Phoa iz Nizozemske koja ima za cilj da naše rijeke ponovno postanu pitke kao što su bile prije nekoliko generacija. Potiču sve da vode brigu o svojim rijekama i provjeravaju njihovu kvalitetu. Više o projektu možete pronaći na www.drinkablerivers.org .

 

Aquatika se uključila u ovaj projekt te angažirala učenike Osnovne škole Banija i Gimnazije Karlovac da zajedno rade mjerenja na različitim lokacijama u razdoblju od 17. do 24. listopada 2019. U sklopu projekta mjere se fizikalni, kemijski i biološki parametri rijeke Kupe, Korane, Mrežnice i Dobre. 

Učenici mjere koncentraciju otopljenog kisika, nitrita, nitrata, fosfata, klorida, e.coli, temperature zraka i rijeka, ph i alkalinitet. Ciljevi ovog projekta su osvijestiti i ukazati na važnost očuvanja čistoće naših rijeka kako bi buduće generacije mogle uživati u njima, u vidu kupanja, rekreacijskog ribolova i odmora.

 

Uključivanje u ovaj projekt pridonosi zdravlju europskih rijeka i okoliša koji ih okružuje. Nadziranje  kvalitete vode je od iznimne važnosti za procjenu zdravlja rijeka te eventualnu potrebnu dodatnu zaštitu. 

Podaci se unose iz 15 zemalja u online bazu podataka. Svi prikupljeni podaci će se objediniti 25. listopada 2019. Nakon toga te podatke će obrađivati studenti Fakulteta Roosevelt iz Middelburga u Nizozemskoj, kako bi analizirali nalaze i dobili uvid u zdravlje rijeka.

U međuvremenu, svi podaci su odmah vidljivi na online karti podataka koju možete pronaći na www.drinkablerivers.org i na www.onderzoekwater.nl. Ovdje se mogu vidjeti i uspoređivati svi prikupljeni podaci.

 

Aquatika se istaknula među javnim ustanovama u Republici Hrvatskoj stalnim osmišljavanjem dodatnih sadržaja i aktivnosti, među kojima je poseban naglasak na djeci i mladima te na brizi o okolišu i lokalnoj zajednici.  

 

Podsjetimo, realizaciju projekta Javne ustanove Aquatika omogućila je Europska unija sufinanciranjem iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013. Projekt „Slatkovodni akvarij i muzej rijeka – KAquarium“ sufinanciran je iz Europskog fonda u iznosu od 36,2 milijuna kuna, dok je vrijednost cijeloga projekta bila 36,7 milijuna kuna. 

Back To Top
Search