skip to Main Content

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Javna ustanova AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama. Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javnoj ustanovi AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, koji se može podnijeti pisanim ili usmenim putem.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ili Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije koje možete poslati:

  • na adresu: Javna ustanova AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, ul. Branka Čavlovića Čavleka 1a, 47000 Karlovac
  • elektroničkom poštom na: info@aquariumkarlovac.com
  • donošenjem osobno na adresu ustanove, radnim danom od 8 do 16 sati

Službenik za informiranje u Javnoj ustanovi AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC je Ivana Kaleb Vuletić, voditeljica Službe za marketing.

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Službenica za informiranje:

Ivana Kaleb Vuletić, dipl.oec.

Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1A

47 000 Karlovac

tel. 047 659 118

e-mail: ivana@aquariumkarlovac.com

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu službenim dokumentima  i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015). Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera, a obuhvaća i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Pravo na pristup informacijama je Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama  zajamčeno pravo svih fizičkih i pravnih osoba na dobivanje informacija koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju se informacija želi koristiti.

Upitnik za samoprocjenu

Back To Top
Search