skip to Main Content

Strane invazivne vrste riba

Strana ili alohtona vrsta prirodno ne obitava na određenom području već je na njega, namjerno ili slučajno, dospjela čovjekovom aktivnošću.

Kada strane vrste na određenom području uzrokuju promjene i ugrožavaju biološku raznolikost, postaju invazivne. Moguće je zauzimanje prostora i oduzimanje hrane domaćoj vrsti, križanje s domaćom vrstom i unošenje novih bolesti i nametnika. No, moguće je i da stranu vrstu isterijebi lokalni grabežljivac.

 

U Hrvatskoj je do danas zabilježeno oko 30 stranih vrsta slatkovodnih riba, od kojih se neke smatraju invazivnim. One su unesene iz Azije, Amerike, drugih europskih zemalja i Afrike. Uz to, mnoge su naše domaće riblje vrste prenesene iz voda u kojima prirodno obitavaju u vode u koje ne bi mogle dospjeti bez čovjekova posredovanja, te u tim vodama predstavljaju strane vrste. Najčešće su prenesene iz voda dunavskog slijeva u vode jadranskog slijeva.

 

Invazivne se vrste riba uz onečišćenje, regulaciju vodotoka, izgradnju brana i melioracije smatraju jednim od glavnih razloga izumiranja domaćih vrsta. Postoje razne metode procjene rizika od unesenih vrsta, a najtočnije su one koje su izrađene za specifičan ekosustav. Mnogo je toga nepoznanica, a istraživanja u ovoj još uvijek mladoj znanosti tek je potrebno razvijati.

Signalni rak
(Pacifastacus leniusculus)

Riječni glavočić
(Neogobius fluviatilis)

Sunčanica
(Lepomis gibbosus)

Back To Top
Search