skip to Main Content

Gornji tok rijeke

Gornji je tok područje rijeke niske temperature do 15°C bogate kisikom, uskog korita velike brzine vode od 2 m/s te kamenitog i šljunkovitog dna. Podvodne biljke koje podnose ovakve uvjete prije svega su mahovine i alge kremenjašice. Planktoni gotovo da nisu prisutni, ali zato dominiraju stanovnici dna prilagođeni na život u brzom toku. Najuočljivija je prilagodba leđna i trbušna spljoštenost virnjaka, obalčara i vodencvjetova, dok ličinke tulara imaju pandžice kako bi se prihvatile za podlogu.

Mladica
(Hucho hucho)

Lipljen
(Thymallus thymallus)

Potočna pastrva
(Salmo trutta)

Primorski pijor
(Phoxinus lumaireul)

Back To Top
Search