skip to Main Content

Znanstveno-istraživački rad

Znanstveni rad o parazitima klena i šarana u prirodnim uvjetima

Istraživanje doprinosi razumijevanju patogenosti ovog parazita i objašnjava njihov međusoban odnos

Objava članka u znanstvenom časopisu Croatian Journal of Fisheries

U ovom istraživanju su prikazani podaci o redovitom praćenju zdravstvenog stanja riba u AQUATICI

Istraživanje tumora u slatkovodnih vrsta riba

Ova suradnja rezultirala je nalazom različitih tumora u brojnih vrsta slatkovodnih riba.

Genotipizacija invazivnih pontsko-kaspijskih glavoča

Biologija i ekologija alohtonih slatkovodnih pontsko-kaspijskih glavoča u Hrvatskoj

Kako je gubitak bioraznolikosti povezan s pandemijom

Čovjek svojim svakidašnjim načinom života djeluje na živi svijet oko sebe i njegovu bioraznolikost

Objava znanstvenog rada

Sastav riblje zajednice rasteretnog poplavnog kanala Kupa-Kupa.

„Rabdovirusna infekcija jegulja prouzročena europskim virusom jegulje X (EVEX)“

Djelatnik AQUATIKE-SLATKOVODNOG AKVARIJA KARLOVAC, Krešimir Kuri dr. vet. med. je kao student doktorskog studija…

4. Hrvatski i 14. Međunarodni simpozij agronoma

Djelatnici Aquatike napisali su dva originalna znanstvena rada…

Ažurirani popis stranih slatkovodnih riba u Sloveniji

U ovom su radu ažurirani te objedinjeni podaci o unesenim stranim vrstama riba u Sloveniji.

Znanstvenici iz Hrvatske, Slovenije i Australije istraživali su nedovoljno poznatu ribu sabljarku

Dostupna znanja o sabljarci iz srednjeg toka Dunava i njegovih pritoka nisu dovoljna pa ovaj rad pod nazivom Biometrijska svojstva i ekologija sabljarke Pelecus cultratus…

Da li je model von Bertalanffy prikladan za određivanje rasta invazivnih pontsko-kaspijskih glavoča?

Stručni suradnik Javne ustanove Aquatike dr. sc. Goran Jakšić je prezentirao znanstveni rad na 53. hrvatskom i 13. međunarodnom simpoziju agronoma

Radionica

Učenici karlovačke gimnazije pod mentorstvom Ivane Huljev, prof. i djelatnika Aquatike dr. sc. Gorana Jakšića preparirali su rakove kupljene na tržnici.

Da li je glavočić trkač neuspješan u prodoru u hrvatske pritoke Dunava?

Postavlja se pitanje o uspjehu prodora invazivnog pontsko-kaspijskog glavočića trkača (Babka gymnotrachelus) u hrvatske pritoke Dunava.

Posjet znanstvenika iz Kine Aquatici

Oduševljeni Aquatikom i našim načinom rada znanstvenici će nas uključiti u buduće projekte suradnje.

„Posjet dr. Emina Teskeredžića Aquatici“

dr. sc. Emin Teskeredžić diplomirao je veterinu, magistrirao biologiju, a doktorirao agronomiju te je kao ugledni znanstvenik radio na Institutu Ruđer Bošković.

Intervju s dr. sc. Josip Barišićem

Krajem dvanaestog mjeseca 2016. godine posjetio nas je dr. sc. Josip Barišić s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i njegov kolega farmaceut Alan Ramić. Josip.

Invazivni ponto-kaspijski glavoči (Gobiidae) savskog bazena u Hrvatskoj

Invazivni ponto-kaspijski glavoči: riječni glavočić, glavočić okrugljak, keslerov glavočić nedavno su uzrokovali dramatične promjene struktura ribljih zajednica

Back To Top
Search