skip to Main Content

Izjava o pristupačnosti

AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskoga parlamenta i Vijeća (1).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na na internetske stranice na mrežnom mjestu www.aquariumkarlovac.com.

Stupanj usklađenosti

Ove su internetske stranice djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom. Neusklađenosti su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 • nepostojanje opcije za kontrolu kontrasta,
 • nepostojanje opcije za jednostavnu promjenu veličine slova, bez gubitka okolnog teksta,
 • nepostojanje opcije za promjenu veličine kursora,
 • nepostojanje opcije za promjenu boje pozadine,
 • nepostojanje opcije za isticanje i podcrtavanje poveznica,
 • nepostojanje opcije za isključivanje animacija,
 • nepostojanje opcije za navigaciju putem tipkovnice,
 • pojedine .PDF datoteke otvaraju se u novom prozoru ili kartici internet preglednika,
 • pojedine .PDF datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana,
 • nije osigurana pristupačnost osobama s nemogućnošću raspoznavanja boja,
 • ne postoji mogućnost jednostavnog mijenjanja vrste fonta u font pogodan za osobe s disleksijom,
 • web stranica ima određeni broj suvišnih poveznica (redundant links), što za korisnike tipkovnice i čitača zaslona rezultira dodatnom navigacijom i ponavljanjem,
 • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi,
 • pojedini video materijali nemaju prikladne titlove, opise ili/i prijepise.

Priprema izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22.9.2020. godine na temelju Predloška izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskoga parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištene su sljedeće metode:

 • automatizirana provjera pristupačnosti s pomoću alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool,
 • vanjska procjena.

Izjava je zadnji put preispitana 20.1.2023. godine.

AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC obvezuje se ukloniti uočene nepravilnosti i revidirati ovu izjavu do 31. 12. 2023. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ako na internetskim stranicama AQUATIKE – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem Službenika za informiranje AQUATIKE – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC direktno putem e-mail adrese ivana@aquariumkarlovac.com. Pri tome navedite sljedeće podatke:

 • vaše ime i e-mail adresu,
 • adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,
 • opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.

Ili  pisanim putem na adresu:

AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1a
47000 Karlovac

AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC će na vašu obavijest odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Postupak praćenja provedbe propisa

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora AQUATIKE – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC na Vašu obavijest o uočenim nesukladnostima ili na Vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.

Back To Top
Search