skip to Main Content

Endemske vrste riba

Endemi su svojte koje su rasprostranjene na određenom, često malom području i ne pojavljuju se drugdje. Ukoliko je ta površina izrazito mala, takve svojte nazivamo stenoendemima. Od oko 140 vrsta riba koliko ih trenutno ima u hrvatskim rijekama i jezerima čak 50-tak je endema. Ovakvo bogatstvo posljedica je zemljopisnog položaja Hrvatske koji obuhvaća dunavski i jadranski slijev.

Krbavska gaovica endem je dunavskog slijeva i stenoendem Krbavskog polja. Ljeti kada vode presuše povlači se u podzemlje, gdje zalazi i zimi radi mirovanja. Zbog navedenog ima posebnu prilagodbu na dulje gladovanje.

Neretvanski vijun endem je jadranskog slijeva i stenoendem slijeva Neretve. Naraste do 10 centimetara hraneći se pretežno malim beskralješnjacima kao što su račići i ličinke kukaca. Hrani se donjim ustima pomoću mehanizma za filtriranje koji se nalazi u ždrijelu na način da se hrana lijepi za sluz.

Zrmanjski klen je stenoendem koji živi u rijekama Zrmanji i Krki. Naraste do 30 centimetara hraneći se algama, planktonom, vodenim beskralješnjacima i ribom. Podatci o životnom ciklusu i mrijestu vrlo su oskudni jer je riječ o rijetkoj, endemskoj vrsti na kojoj nisu provedena detaljna istraživanja.

Hrvatski Pijor (Telestes Croaticus)

Hrvatski pijor
(Telestes croaticus)

Hrvatski Pijor (Telestes Croaticus)

Hrvatski pijor
(Telestes croaticus)

Imotska Gaovica

Imotska gaovica
(Delminichthys adspersus)

Imotska Gaovica

Imotska gaovica
(Delminichthys adspersus)

Jadranska Jesetra

Jadranska jesetra
(Acipenser naccarii)

Jadranska Jesetra

Jadranska jesetra
(Acipenser naccarii)

Kapelska Svijetlica

Kapelska svijetlica
(Telestes karsticus)

Kapelska Svijetlica

Kapelska svijetlica
(Telestes karsticus)

Krbavska Gaovica

Krbavska gaovica
(Delminichthys krbavensis)

Krbavska Gaovica

Krbavska gaovica
(Delminichthys krbavensis)

Mren

Mren
(Barbus plebejus)

Mren

Mren
(Barbus plebejus)

Neretvanski Vijun

Neretvanski vijun
(Cobitis narentana)

Neretvanski Vijun

Neretvanski vijun
(Cobitis narentana)

Oštrulja

Oštrulja
(Aulopyge huegelii)

Oštrulja

Oštrulja
(Aulopyge huegelii)

Plotica

Plotica
(Rutilus virgo)

Plotica

Plotica
(Rutilus virgo)

Primorska Pastrva

Primorska pastrva
(Salmo farioides)

Primorska Pastrva

Primorska pastrva
(Salmo farioides)

Primorska Uklija I Zrmanjski Klen

Primorska uklija i Zrmanjski klen

Slatkovodni Glavočić

Slatkovodni glavočić
(Padogobius bonelli)

Slatkovodni Glavočić

Slatkovodni glavočić
(Padogobius bonelli)

Turskijev Klen

Turskijev klen
(Telestes turskyi)

Turskijev Klen

Turskijev klen
(Telestes turskyi)

Back To Top
Search