skip to Main Content

Vode stajaćice

Stajaćice odlikuje razvoj planktona koji predstavljaju samu bit životnih zajednica. Dijelimo ih na lokve, bare, ribnjake, močvare i jezera.

Lokve su plitke udubine ispunjene vodom i presušuju, a bare su udubine koje ne presušuju i u kojima svjetlost prodire do dna što omogućuje razvoj vodenog bilja.

Močvare su plitke vode stajaćice koje se odlikuju niskom pH vrijednošću i staništa su za mnoge vrste biljaka, kukaca, riba, vodozemaca, gmazova, ptica i sisavaca.

Jezera su površinom i dubinom najveće stajaćice. Pretežno su nastala djelovanjem ledenjaka. Polaganim gibanjem i do nekoliko kilometara debelog ledenog pokrova došlo je do mjestimičnih udubljenja. Udubljenja nastaju u pleistocenu, a nakon povlačenja leda ispunjavaju se vodom. Neka pak od najvećih jezera nastala su tektonskim pomicanjem Zemljine kore. Takvo je i Ohridsko jezero poznato po nizu endemskih vrsta. Posebno su zanimljiva otkrića u vezi s ohridskim algama kremenjašicama koje su živi fosili. Nakon vulkanske aktivnosti nastaju duboke udubine koje se mogu napuniti vodom i na taj način formirati jezero. Jezera nastala kao posljedica udara meteorita čiji se krater ispunio vodom vrlo su stara i gotovo savršeno okrugla. U većini jezera voda u rano proljeće ima jednaku temperaturu od površine prema dnu zbog vjetrova koji miješaju cijeli stupac vode. Kako se približava ljeto, a vjetrovi slabe, površina vode sve se više zagrijava (povećava se udaljenost među molekulama vode, a gustoća joj se smanjuje). U jesen niže temperature ohlade gornji sloj pa hladniji i gušći gornji sloj u odnosu na topliji i rjeđi donji počinje tonuti. Kada se zimi voda ohladi na + 4 °C, ona se spušta na dno jer je pri toj temperaturi voda najgušća, a hladnija, koja je pak lakša, diže se na površinu i smrzne. Led ostaje na površini kao kora, a toplija voda na dnu omogućuje život u vodi. Da nema ove nepravilnosti (anomalije), pitanje je bi li se život uopće razvio i imao evoluciju kakva je danas.

Linjak
(Tinca tinca)

Crvenperka
(Scardinius erythrophthalmus)

Planinski vodenjak
(Ichthyosaura alpestris)

Barska kornjača
(Emys orbicularis)

Back To Top
Search