skip to Main Content

Aquatika je plastic free ustanova

Javna ustanova Aquatika – Slatkovodni akvarij Karlovac je plastic-free ustanova.

Kroz svoje djelovanje intenzivno radimo na smanjenju plastičnog otpada i to na više različitih načina od kojih su najvažniji sljedeći:

 1. Uklonili smo kante za smeće iz naših ureda te imamo centralne punktove za bacanje smeća u odvojene reciklažne kante. Kako u zgradi ureda, tako i u našem caffe baru i info pultu na ulazu u akvarijsku izložbu.
 2. Osigurali smo našim zaposlenicima, kao i svim posjetiteljima akvarija pristup pitkoj vodi iz slavine (u caffe baru).
 3. Osigurali smo vlastite staklene bokale za vodu s našim logotipom za korištenje prilikom održavanja raznih kongresa koja se kod nas odvijaju.
 4. Osigurali smo zaposlenicima trajni metalni pribor za jelo i keramičko suđe za višekratnu upotrebu.
 5. Zabranili smo upotrebu plastičnih čaša, tanjura, pribora za jelo za jednokratnu upotrebu  (prilikom proslava rođendana i poslovnih evenata), a kao zamjenu koristimo papirnati i drveni jednokratni pribor kada je to potrebno.
 6. Ne koristimo plastične vrećice za jednokratnu upotrebu u našoj suvenirnici, nego isključivo papirnate vrećice.
 7. Od sveukupno 65 dobavljača nastojimo postići da što manje koriste plastične predmete za izradu suvenira nego umjesto toga da više koriste prirodne materijale: drvo, kamen, keramika, papir, metal. A svakako smo izbacili nepotrebno dodatno zamotavanje proizvoda u celofan.
 8. Aquatika sudjeluje u svjetskoj akciji protiv plastičnog onečišćenja oceana, mora i rijeka: “World Aquariums #ReadyToChange #BeatPlasticPollution” od 2018. godine. U akciji sudjeluje 106 akvarija iz 33 zemlje, među kojima 67 iz 21 zemlje EU.
  Globalnu koaliciju međunarodnih akvarija koordinira Europska komisija, zajedno s Programom zaštite okoliša Ujedinjenih naroda, a podupiru Oceanografski muzej Monako, Europska unija akvarija, Zoološki vrtovi i akvarij, Američko konzervatorsko partnerstvo i UNESCO-ovo udruženje Oceanografska komisija.Europska komisija se pridružila Programu zaštite okoliša Ujedinjenih naroda i ostalim međunarodnim partnerima kako bi pokrenula koaliciju u borbi protiv zagađenja od plastičnog otpada. Akvariji širom svijeta organiziraju trajne aktivnosti u svojim objektima i pozivaju sve da promijene svoje politike nabave, na primjer u kantinama i trgovinama, kako bi uklonili sve plastične artikle jednokratne uporabe.
  Aquatika također minimizira upotrebu jednokratne plastike u svome poslovanju. Primjerice u sklopu suvenirnice na način da izbjegavamo pakiranje suvenira u celofan te težimo upotrebi prirodnih materijala. Također u sklopu vlastitog caffe bara, izbacili smo upotrebu jednokratnih plastičnih slamki te smo iste zamijenili papirnatima. Ujedno smo zamijenili jednokratne plastične žličice za kavu sa drvenima. Ovime želimo potaknuti i druge da slijede ovaj primjer ekološko osviještenog poslovanja te time doprinesu očuvanju našeg okoliša, rijeka i mora za buduće generacije.Radi osvještavanja ovog problema, na ulazu u akvarijsku izložbu postavili smo trajnu instalaciju akvarija sa raznim vrstama otpada koji prikazuje kako nažalost nerijetko izgleda dno naših rijeka, jezera i mora. Time želimo educirati naše posjetitelje o važnosti očuvanja okoliša i prevencije onečišćenja.Cilj ove akcije je imati barem 200 akvarija sa podizanjem svijesti javnosti o plastičnoj kontaminiranosti. Institucije uključene u inicijativu sudjelovat će s potencijalnim partnerima, kao što su sponzori i nevladine organizacije, kako bi se promovirale najbolje prakse korištenja plastike na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini.
 9. Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac je prvi hrvatski član koji se pridružio udruženju Svjetske mreže muzeja voda (Global Network of Water Museums https://www.watermuseums.net/) te stao uz bok najpoznatijim svjetskim muzejima i interpretacijskim centrima muzejima te vrste. Uz edukativnu funkciju i izniman značaj za očuvanje podvodnog svijeta hrvatskih rijeka, Aquatika se sada pridružila vodećim akterima koji na svjetskoj razini imaju ključnu ulogu u obrazovanju i podizanju svijesti o različitim pitanjima vezanima uz vodu.Svjetska mreža muzeja voda osnovana je kao inicijativa za stvaranje sinergija unutar UNESCO-ovog međunarodnog hidrološkog programa. Svoje djelovanje udruženje usmjerava boljoj koordinaciji komunikacijskih i obrazovnih aktivnosti muzeja i sličnih ustanova koje se bave temom vode. Nadalje, bavi se pitanjima i izazovima uzrokovanih klimatskim promjenama poput sve veće nestašice i zagađenja voda, iscrpljivanja resursa, otapanja ledenjaka, nastanka poplava te očuvanja prirodnih staništa.Članstvo u udruženju Svjetske mreže muzeja voda još je jedno u nizu priznanja za dosadašnje djelovanje Aquatike. Podsjetimo, Aquatika je ponosna vlasnica brojnih nagrada i priznanja: nagrada „Održivi turizam“ za izniman doprinos očuvanju prirode i okoliša, dvije prestižne A+Awards nagrade u kategoriji Architecture + Landscape, prvo mjesto u kategoriji „Nacionalni projekti“ na Bled Water Festivalu te nagrada „Plavi cvijet pristupačnosti“ za 2017. Uz navedeno, Aquatiku krasi i titula drugog najuspješnijeg lokalnog EU projekta u Hrvatskoj te priznanje Hrvatske udruge za odnose s javnošću u kategoriji Odnosi s javnošću u regionalnoj i lokalnoj samoupravi.
 10. Povodom Dana planeta Zemlje, odlučili smo ići korak dalje i potpuno smo izbacili vodu u bocama iz našeg caffe bara.Našim posjetiteljima nudimo isključivo karlovačku vodu iz vodovoda, uz priču o tome da je voda na karlovačkom području izvrsne kakvoće.
  Ovim potezom želimo potaknuti i ostale javne ustanove, tvrtke, ugostiteljske objekte i domaćinstva da i sami smanje uporabu jednokratne plastike, a naročito kupovanje i posluživanje vode u plastičnim bocama. Ovaj projekt razvijamo u suradnji s karlovačkom komunalnom tvrtkom Vodovod i kanalizacija, na način da ćemo karlovačkim ugostiteljskim objektima pokloniti bokal za vodu i zamoliti ih da se i oni uključe.
 11. Organizirali smo edukativno predavanje na temu životnog stila s nula otpada pod nazivom “Zero waste” za javnost 11.2018.
  Ovaj pokret je sve popularniji u svijetu zbog sve većeg zagađenja okoliša. Zasniva se na ideji neodlaganja otpada na odlagališta i u spalionice. Pet pravila (5R) obilježavaju zero waste filozofiju: refuse, reduce, reuse, recycle, rot što znači: odbiti, smanjiti, ponovno upotrijebiti, reciklirati, truliti/kompostirati. Tih načela se pridržavaju pojedinci koji slijede ovu životnu filozofiju. Koriste proizvode koji su dugovječni i napravljeni od materijala koji traju, npr. plemeniti čelik. Upotrebljavaju i staklo, zatim bambus ili druge materijale biljnog  porijekla koji se lako kompostiraju, a biljke brzo obnavljaju. Osim toga, kod kuće proizvode kozmetiku i hranu. Kupuju u rinfuzi kako bi izbjegli jednokratnu plastičnu ambalažu.Predavanje je održala Anamarija Prgomet, aktivistica u borbi za očuvanje okoliša i za ljepši život životinja i biljaka (te cijele planete). Anamarija Prgomet je nakon dugogodišnjeg vegetarijanstva postala veganka te kroz proučavanje veganstva otkriva život bez otpada koji ubrzo uvodi u svoju svakodnevicu i kreće inspirirati svoju okolinu potičući ih da također počnu tako živjeti, a sve s ciljem da zajedno izgrade empatičniji i održiviji sustav.
 12. Sudjelujemo u projektu „Drinkable rivers“, koji predstavlja međunarodnu građansku inicijativu mjerenja kvalitete vode rijeka Europe. U projektu „Drinkable rivers“ sudjeluje 30 civilnih organizacija iz 15 zemalja sa željom uključivanja što većeg broja građana koji će napraviti sveukupno oko 1.500 mjerenja europskih rijeka.Ovo je inicijativa Li An Phoa koja ima za cilj da naše rijeke ponovno postanu pitke kao što su bile prije nekoliko generacija. Potiču sve da vode brigu o svojim rijekama i provjeravaju njihovu kvalitetu. Više o projektu možete pronaći na www.drinkablerivers.org .Aquatika se uključila u ovaj projekt te angažirala učenike Osnovne škole Banija i Gimnazije Karlovac da zajedno rade mjerenja na različitim lokacijama 5 dana zaredom. U sklopu projekta mjere se fizikalni, kemijski i biološki parametri rijeke Kupe, Korane, Mrežnice i Dobre. U razdoblju od 17. do 24. listopada 2019. godine učenici mjere koncentraciju otopljenog kisika, nitrita, nitrata, fosfata, klorida, e.coli, temperature zraka i rijeka, ph i alkalinitet. Ciljevi ovog projekta su osvijestiti i ukazati na važnost očuvanja čistoće naših rijeka kako bi buduće generacije mogle uživati u njima, u vidu kupanja, rekreacijskog ribolova i odmora.Podaci se unose iz 15 zemalja u online bazu podataka. Svi prikupljeni podaci će se objediniti 25. listopada 2019. Nakon toga te podatke će obrađivati studenti Fakulteta Roosevelt iz Middelburga u Nizozemskoj, kako bi analizirali nalaze i dobili uvid u zdravlje rijeka.U međuvremenu, svi podaci su odmah vidljivi na online karti podataka koju možete pronaći na www.drinkablerivers.org i na www.onderzoekwater.nl. Ovdje se mogu vidjeti i uspoređivati svi prikupljeni podaci.Uključivanje u ovaj projekt pridonosi zdravlju europskih rijeka i okoliša koji ih okružuje. Nadziranje  kvalitete vode je od iznimne važnosti za procjenu zdravlja rijeka te eventualnu potrebnu dodatnu zaštitu.

Aquatika se istaknula među javnim ustanovama u Republici Hrvatskoj stalnim osmišljavanjem dodatnih sadržaja i aktivnosti, među kojima je poseban naglasak na djeci i mladima te na brizi o okolišu i lokalnoj zajednici.

Podsjetimo, realizaciju projekta Javne ustanove Aquatika omogućila je Europska unija sufinanciranjem iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013. Projekt „Slatkovodni akvarij i muzej rijeka – KAquarium“ sufinanciran je iz Europskog fonda u iznosu od 36,2 milijuna kuna, dok je vrijednost cijeloga projekta bila 36,7 milijuna kuna.

Back To Top
Search