skip to Main Content

Aquatika Sky Lounge – stanica za promatranje oblaka

Aquatika Sky Lounge – stanica za promatranje oblaka

Novi projekt Aquatike podržala i Karlovačka županija

Karlovačka županija je kroz natječaj za sufinanciranje iz Programa unapređenja turizma u 2021. godini financijski podržala izradu projektne dokumentacije za novi projekt Aquatike: “Aquatika Sky Lounge – stanica za promatranje oblaka”. Ideja projekta je napraviti vidikovac koji će imati edukativnu funkciju te proširiti sadržaje Aquatike prema idejnom projektu Studija 3LHD. Iznos potpore za izradu projektne dokumentacije iznosi 20.000 kuna, što čini 33% troška dokumentacije, dok preostali iznos pokriva Aquatika iz proračuna Grada Karlovca, osnivača ustanove.

Cilj projekta je unaprijediti ponudu Aquatike čime se ostvaruje duže zadržavanje posjetitelja, te stvoriti nove sadržaje za posjetitelje na temu vode u Aquatici i okolnom prostoru. Vidikovac će omogućiti i arhitektonsko spajanje objekta Aquatike s novom šetnicom uz bolje korištenje prostora i pogleda na Koranu.

Predmet projekta je izvođenje objekta vidikovca kao dodatnog edukativnog sadržaja, kao multifunkcionalnog prostora koji će se koristiti kao mjesto za edukaciju kao „učionica na otvorenom“, individualni boravak posjetitelja s ciljem razgledavanja atraktivnog okoliša rijeke Korane i slapa, poveznica objekta Aquatike sa šetnicom „Interpretacijski centar na otvorenom – rijeka Korana kao Natura 2000 zaštićeno područje” – projekt „Susret s rijekom“, lokacija za održavanje koncerata, manjih predstava, izložbi na otvorenom i sl. događanja.

Objekt će imati interpretacijske sadržaje vezane uz oblake koji čine dio hidrološkog ciklusa i na taj način će povećati edukacijsku atraktivnost Aquatike.  Kapacitet objekta predviđen je za oko 30 osoba, što čini standardnu turističku grupu posjetitelja Aquatike.

Trenutni status je postojanje idejnog rješenja izrađenog od strane Studija 3LHD u formi vidikovca na postojećem zelenom krovu objekta. Planirani zahvat podrazumijeva građenje platoa u više nivoa povezanih stubama koji su cijelom površinom oslonjeni na tlo, na postojećoj čestici građevine akvarija. Kroz projekt će se prezentirati i koncept signalizacije i vizualni identitet vidikovca koji će se realizirati kroz stavke troškovnika.

Sadržaji:

  • Kaskadne terase na zelenom krovu akvarija s pogledom na Koranski slap
  • Solarne klupe
  • Interpretacijski sadržaji na temu oblaka (fiksni i mobilni)
  • Mobilna katedra za predavača
  • Ambijentalna rasvjeta

Od ove godine Aquatika je od Grada Karlovca preuzela upravljanje aktivnostima na šetnici koja predstavlja centar za posjetitelje Korana Natura 2000 (pješačko-biciklistička staza i mobilni intepretacijski centar), iz projekta “Susret s rijekom” na razdoblje od 5 godina.

Izgradnja objekta „Sky lounge“ predstavljat će proširenje sadržaja Aquatike i poveznicu s okolišem i šetnicom te proširenje ponude i turističke atraktivnosti.

Izrada projektne dokumentacije prema idejnom rješenju Studija 3LHD bit će gotova u jesen 2021. godine, a sama gradnja vidikovca planirana je u roku od 2 godine.

Back To Top
Search