skip to Main Content

Da li je glavočić trkač neuspješan u prodoru u hrvatske pritoke Dunava?

Postavlja se pitanje o uspjehu prodora invazivnog pontsko-kaspijskog glavočića trkača (Babka gymnotrachelus) u hrvatske pritoke Dunava.

Kao što znamo, jer smo se bavili tim istraživanjem, tri vrste invazivnih pontsko-kaspijskih glavoča riječni glavočić (Neogobius fluviatilis), glavočić okrugljak (Neogobius melanostomus) i keslerov glavočić (Ponticola kessleri) prodrli su u savsko porječje u Hrvatskoj. Pogotovo su riječni glavočić i glavočić okrugljak imali uspjeha u tom prodoru.

No, što je sa glavočić trkačem? Da li je moguće da su upravo riječni glavočić i glavočić okrugljak zauzimanjem ekoloških niša razlog neuspjeha njegove invazije? Znanost će u vremenu pokazati.

Piria et al 2017_Gymnotrachelus-ESENIAS_Book_of_Abstracts

Back To Top
Search