skip to Main Content

Diplomski rad u AQUATICI

Studentica PMF-a Livija Ceravić završila je prvi dio istraživanja vezanih uz svoj diplomski rad pod nazivom „Natječu li se domaći grgeč (lat. Perca fluviatilis) i invazivni riječni glavočić (lat. Neogobius fluviatilis) za hranu?“

Drugi dio istraživanja (statistika i izračuni) nastavit će kod kuće. Livija je u roku položila sve ispite na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, smjer Znanosti o okolišu, i pristupila izradi diplomskog rada u Aquatici na spomenutu temu.

Bitno je napomenuti da ćemo iz ovog diplomskog rada pokušati napraviti minimalno jedan znanstveni rad te sudjelovati na jednom hrvatskom i međunarodnom simpoziju.

Želimo sreću Liviji i uspješnu realizaciju diplomskog rada. ?

Back To Top
Search