skip to Main Content

Projekt uređenja pitarija

Zašto i kako?

Kako bi naši posjetitelji mogli što vjernije doživjeti tok jedne tipične krške rijeke (kao što je i rijeka Korana na čijoj se desnoj obali nalazi Aquatika), odlučili smo prostor oko samih akvarija koji su postavljeni po zonama rijeke, dodatno urediti vegetacijom koja pripada određenom riječnom toku. Budući naši akvariji predstavljaju gornji, srednji i donji tok rijeke, tako smo iznad svakog akvarija uredili prostor (takozvani „pitarij“) s biljkama, kamenom i supstratom koji pripadaju određenom staništu. Primjerice, prostor koji oslikava gornji tok rijeke uredili smo vrstama koje se nalaze uz sami izvor, odnosno vrstama koje rastu na većim nadmorskim visinama. To su primjerice bijela i crna joha, bukva i smreka. Po istom principu što vjernijeg prikaza riječnog toka, uredili smo i preostale pitarije. Tako se u srednjem i donjem toku nalaze vrba, topola, bagrem i javor. Važno je istaknuti kako ćemo na proljeće nadopunjavati pitarije ostalim vrstama grmlja i prizemnog rašća, karakterističnim za pojedino područje uz rijeku.

Na ovaj način našim posjetiteljima dodatno omogućujemo još intenzivniji doživljaj rijeke, od njezina izvora do ušća uz uvid u različitu vrstu vegetacije karakteristične za slatkovodni ekosustav.

Tijek radova

Prije samog uređenja trebalo je zadovoljiti niz predradnji i postupaka kako bi sam projekt bio održiv i u skladu sa zakonom. Nakon što smo odabrali vrste koje će krasiti prostor naše izložbe te napravili shematski prikaz svakog pojedinačnog pitarija, trebalo je ishoditi dozvolu od Hrvatske šume d.o.o. za sakupljanje divljih zavičajnih vrsta u skladu sa Zakonom o šumama (NN 68/2018, članak 38.) te Pravilnikom o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta (NN 114/17, članak 7.).

Nakon što smo zadovoljili i prikupili svu potrebnu dokumentaciju započeli smo kompletnu rekonstrukciju postojećih pitarija. Za početak bilo je potrebno osmisliti prostor sa svim uvjetima potrebnim za opstanak biljaka koje u akvarij unosimo iz prirode. S obzirom da sve što ulazi u prostor Aquatike mora proći svojevrsnu karantenu, napravili smo karantenu za biljni materijal koja je osim same karantene služila i kao sabirna točka za sakupljeno bilje kroz vrijeme.

Za svaku pojedinu biljku koja je donesena iz prirode vodi se evidencija o sakupljanju, lokacija sakupljanja, datum, hrvatski i znanstveni naziv vrste te ime osobe koja ju je sakupljala. Biljna karantena koncipirana je prema potrebama i zahtjevima pojedinih biljnih vrsta te je opremljena sapnicama za automatsko navodnjavanje.

Nakon osmišljenog prostora za skladištenje biljnog materijala krenulo se u rekonstrukciju svakog navedenog pitarija. Rekonstrukcija je podrazumijevala uklanjanje postojeće vegetacije i dekorativnog materijala, iskop i odvoz postojećeg sedimenta, zasipavanje pitarija kvalitetnim supstratom koji je primjeren zahtjevima biljaka za njihov rast i razvoj. Nakon navedenih radnji počeli smo s uspostavljanjem automatskog navodnjavanja koje je izvedeno sustavom cijevi „dripline“. S obzirom na zahtjev pojedine biljke za vodom kombinirale su se sapnice, prskalice koje vodu raspršuju u obliku magle i metoda opskrbe vodom poznata kao „kap na kap“. Za svaki pitarij izračunata je količina vode unesena u jedinici vremena. Iako je sam proces uspostave navodnjavanja bio vrlo kompleksan, dugoročno se pokazao kao odlična investicija i olakšavanje u svakodnevnom radu i brizi oko posađene vegetacije.

Kada su svi pripremni radovi završili krenulo je uređenje pitarija sustavno i prema zonama. Projekt zahtjeva temeljno poznavanje anatomije i fiziologije bilja, s obzirom da su sve unesene vrste, vrste kojima je zatvoreni prostor neprirodno stanište što pred nas svakodnevno stavlja nove izazove. Konstantnim monitoringom uviđamo nedostatke na kojima učimo i u skladu s njima poboljšavamo atipične uvjete (temperatura zraka, isušivanje tla zbog klimatizacije, manjak svijetlosti…) koji vladaju u prostoru izložbe. Svaka novo nikla biljka govori nam da radimo dobar posao i daje nam elan za nove izazove.

Kraj ovog projekta zapravo ne postoji jer baš kao i naše ribe, i biljke su živi organizmi kojima treba puno pažnje i njege, a mi vrlo rado sudjelujemo u njihovom rastu i razvoju.
Back To Top
Search