skip to Main Content

Sudjelovanje na 56. Hrvatskom i 16. Međunarodnom simpoziju agronoma

Na 56. Hrvatskom i 16. Međunarodnom simpoziju agronoma u Vodicama 7. rujna 2021. godine predstavili smo 3 istraživanja: 

  • Juraj Petravić, Dajana Majnarić, Krešimir Kuri, Margarita Maruškić Kulaš, Goran Jakšić, Helena Jajčević, Ivana Zrinščak, Martina Petravić
    “Rasprostranjenost, dob i rast translocirane invazivne vrste štuke (Esox Lucius, L.) u gornjem toku rijeke Vrljike u Jadranskom slivu”
  • Goran Jakšić, Livija Ceranić, Marina Piria, Zoran Marčić, Snježana Herceg Romanić, Juraj Petravić, Krešimir Kuri, Mirela Sertić Perić
    “Preklapaju li se u prehrani invanzivne i autohtone vrste slatkovodnih riba – riječni glavočić Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) i grgeč Perca fluviatilis Linnaeus 1758?”
  • Krešimir Kuri, Krešimir Drašner, Juraj Petravić , Goran Jakšić
    “Health Status in Aquarium Fish in Aquatika – Freshwater Aquarium Karlovac”.

Osnovni cilj Simpozija je upoznati agronome i širu javnost s rezultatima najnovijih znanstvenih istraživanja hrvatskih i inozemnih stručnjaka, te na taj način omogućiti bolji prijenos znanstvenih postignuća u poljoprivrednu proizvodnju. Želja organizatora je uspostaviti bolju suradnju znanstvenika sa sveučilišta, znanstvenih ustanova te stručnjaka iz poljoprivrede, industrije, trgovine i ostalih srodnih djelatnosti, odnosno proizvođača iz Hrvatske, Europe i svijeta u zajedničkom interesnom području znanosti i poljoprivredne prakse.

Back To Top
Search