skip to Main Content

Aquatika uvela ISO certifikate

Aquatika redovito radi na usavršavanju svojih poslovnih procesa prateći svjetske trendove. Upravo stoga odlučili smo uvesti dva ISO certifikata kojima ćemo te poslovne procese usustaviti.

ISO norma ili standard je dokument donesen od Međunarodne organizacije za standardizaciju (International Organization for Standardization), koji sadrži zahtjeve čijim ispunjavanjem se postiže najbolji stupanj uređenosti u danome kontekstu.

Sustav upravljanja je “način na koji želimo da posao bude obavljen” te pruža radni okvir unutar kojeg se ostvaruju željeni rezultati organizacije.

Radi se o ISO normi 9001, koja se odnosi na sustav upravljanja kvalitetom poslovanja i ukupne organizacije društva u odnosu na procese, postupanja i stvaranje djelotvornog radnog okružja. Druga ISO norma 14001 odnosi se na sustav upravljanja okolišem, koja obuhvaća sve aspekte utjecaja na okoliš i društvenu okolinu, uključujući aktivnosti koje pospješuju razvoj okolišne svijesti.

Certifikat ISO 9001

ISO 9001 normni je niz za sustave upravljanja kakvoćom. Od primjene toga niza značajna je korist unutar tvrtke (povećanje učinkovitosti, kontinuirano unaprjeđenje i povećanje profita), kao i ona vanjska (međunarodno priznat i prepoznatljiv sustav upravljanja kakvoćom, povećanje šansa na vanjskim tržištima i povećanje zadovoljstva kupaca/korisnika). Uvođenjem sustava upravljanja kakvoćom ISO 9001 bitno se smanjuje mogućnost negativnog utjecaja poslovnih aktivnosti na kakvoću proizvoda i usluga.

 

ISO 14001 normni je niz koji donosi i prati provedbu norma koje se odnose na zaštitu okoliša. Razlozi za uvođenje niza ISO 14001 su: briga ustanove o okolišu, usklađenost sa zakonskim propisima, marketinške mogućnosti, smanjenje troškova i pristup europskim poslovnim integracijama. Certifikatom se potvrđuje da su uspostavljeni funkcionalni sustavi za upravljanje okolišem, koji sadržavaju točno definirane postupke te se negativni utjecaji svih poslovnih aktivnosti, koji mogu utjecati na okoliš, smanjuju se najmanju moguću mjeru.

Dobivanju certifikata prethodi audit, odnosno pregled sustava upravljanja od strane odobrenog auditora certifikacijskog tijela. Tijekom audita auditor pregledava dokumentaciju sustava, intervjuira djelatnike i upravu klijenta, promatra poslovne procese i donosi zaključak da li je organizacija klijenta uspješno zadovoljila zahtjeve norme. Aquatika je dobila pozitivno mišljenje te uspješno implementirala oba dvije ISO norme.

Certifikacijski ciklus prema međunarodnim certifikacijskim pravilima traje tri godine, što znači da je rok valjanosti certifikata tri godine, nakon čega se mora obnoviti kako se ciklus ne bi prekidao.

U Aquatici smo ponosni što smo ovime okrunili naše poslovanje te dokazali svoju izvrsnost u svakodnevnim poslovnim procesima koje provodimo. Naravno, ovo nam daje dodatnu motivaciju, ali i obvezu da nastojimo biti još uspješniji.

Back To Top
Search