skip to Main Content

4. Hrvatski i 14. Međunarodni simpozij agronoma

Djelatnici Aquatike napisali su dva originalna znanstvena rada naslovljena s Dob i rast ilirskog klena (Squalius illyricus) iz rijeke Cetine te drugi pod nazivom Distribucija i populacijska struktura porodice Unionidae u rijeci Kupi u Karlovačkoj županiji.

Radovi su prezentirani u veljači 2019. godine na 54. Hrvatskom i 14. Međunarodnom simpoziju agronoma te uvršteni u Zbornik radova.

Sažetak
U Hrvatskoj, ilirski klen (Squalius illyricus) endem je jadranskog slijeva, a obitava u rijekama Cetini i Krki. U posljednjih 20-ak godina istraživanja na ovoj vrsti nisu napravljena, a s obzirom na uski areal njegova staništa važno je pratiti stanje populacija. Za potrebe ovog istraživanja u travnju 2018. godine prikupljena je 41 jedinka iz rijeke Cetine te je prikazan njihov alometrijski rast, kondicijsko stanje i dob. Rezultati ukazuju na skoro izometrijski rast jedinki što ukazuje da navedeno stanište ima povoljne uvjete za njihov opstanak. Prosječna vrijednost Fultonova faktora kondicije iznosi 1,21 i stabilna je kod manjih i većih jedinki. Utvrđene su isključivo jedinke starijih dobnih skupina od IV do VIII što upućuje da su se jedinke grupirale za mrijest ili da su lovljeni veći primjerci uslijed korištenja mreže većeg oka. S obzirom da su u rijeku Cetinu uneseni strani predatori, potrebno je pažljivo pratiti trendove njihovih populacija i vršiti redoviti monitoring.

Sažetak  2
Analizirana je rasprostranjenost i struktura populacije školjkaša porodice Lisanki rijeke Kupe u Karlovačkoj županiji, od travnja do listopada 2018. Na 9 lokacija utvrđeno je 6 vrsta iz 4 roda ove porodice. Najzastupljenija vrsta u populaciji s 32,5% je obična lisanka (Unio crassus), dok je najmalobrojnija Pseudanodonta complanata sa svega 4,0%. Tijekom istraživanja na četiri lokacije pronađena je invazivna vrsta istočnoazijska bezupka (Sinanodonta woodiana). Cilj ovoga rada je utvrditi broj vrsta iz porodice Lisanki, zastupljenost svake vrste u populaciji, i njihovu rasprostranjenost u rijeci Kupi u Karlovačkoj Županiji.

Link na znanstvene radove:

Znanstveni radovi 02-2019

Back To Top
Search