skip to Main Content

„Rabdovirusna infekcija jegulja prouzročena europskim virusom jegulje X (EVEX)“

Djelatnik AQUATIKE-SLATKOVODNOG AKVARIJA KARLOVAC, Krešimir Kuri dr. vet. med. je kao student doktorskog studija Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjelovao u pisanju stručnog rada pod nazivom Rabdovirusna infekcija jegulja prouzročena europskim virusom jegulje X (EVEX), zajedno sa stručnjacima Veterinarskog fakulteta, dr.sc. Emilom Gjurčevićem, izvanrednim profesorom i dr.sc. Krešimirom Matanovićem, docentom sa Zavoda za biologiju i patologiju riba i pčela Veterinarskog fakulteta, Hanom Meško, studenticom Veterinarskog fakulteta, dr. sc. Majom Lukač, dr. vet. med. sa Zavoda za bolesti peradi s klinikom Veterinarskog fakulteta i Krešimirom Drašnerom dr. vet. med.  također studentom doktorskog studija, koji je objavljen u Hrvatskom veterinarskom vjesniku broj 5-6/2019. 

SAŽETAK

Danas je prirodna populacija jegulje (Anguilla anguilla) smanjena i ugrožena. Prema kriterijima i kategorijama Međunarodnog saveza za očuvanje prirode (IUCN) jegulja je uvrštena u kategoriju kritično ugrožene vrste. Prema mišljenju Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES) stanje populacije kritično je. Brojni su i raznovrsni čimbenici doveli do smanjenja prirodne populacije. Među njima svakako treba spomenuti bolesti (van Ginnen i sur., 2005.b; Hilge, 2006; Haenen i sur., 2012; Bellec i sur., 2014; Jacoby i Gollock, 2014; ICES, 2017.b). Možemo zaključiti da je radi očuvanja prirodne populacije nužno provoditi mjere za sprečavanje određenih bolesti, među kojima i rabdovirusne infekcije prouzročene europskim virusom jegulje X.   

Ključne riječi: europski virus jegulje X (EVEX), jegulja (Anguilla anguilla), rabdovirusna infekcija

 

Back To Top
Search