skip to Main Content

Genotipizacija invazivnih pontsko-kaspijskih glavoča

Logotip-AQUATIKA

Biologija i ekologija alohtonih slatkovodnih pontsko-kaspijskih glavoča: riječnog glavočića, Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814), glavočića okrugljaka, Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) i keslerova glavočića, Ponticola kessleri (Günther, 1861) istražena je u savskom porječju republike Hrvatske, dok je genska struktura populacija ostala nepoznata. Među hrvatskim populacijama u ovom istraživanju pronađen je samo jedan mitohondrijski DNK citokrom b haplotip crnomorskog porijekla. Temeljem novih molekularnih dokaza, na invazivni potencijal (npr. uzvodnu migraciju i ekološku plastičnost) pojedinih alohtonih glavoča u savskom porječju, može utjecati genska struktura.

 

Back To Top
Search