skip to Main Content

Međunarodna EU projektna suradnja

Sudjelujemo na međunarodnom EU projektu CreDiT sa partnerima iz Italije i Grčke. U sklopu ovog projekta, kolege iz Italije posjetili su Karlovac i naš akvarij te smo u tri dana snimali na četiri lokacije naše prekrasne četiri rijeke (Koranu, Kupu, Mrežnicu i Dobru). Veselimo se daljnjoj realizaciji ovog projekta te novim alatima koje će projekt polučiti.

O projektu

Obrazovanje za održivi razvoj (engl. Education for Sustainable Development (ESD)) do 2030. i za ciljeve održivoga razvoja (engl. Sustainable Development Goals (SDG)), a osobito SDG 6 o vodi bitan je preduvjet za upravljanje vodama usmjerenije na budućnost i poticajno područje za razvoj inovativnosti muzeja vode. Digitizacija prirodnog i kulturnog vodnog nasljeđa ključan je proces koji valja promicati u promišljanju održivih budućnosti u Europi. Projekt CreDiT (engl. CREative Digital waTers, odnosno Kreativne digitalne vode), koji u sklopu programa Kreativna Europa sufinancira Europska komisija, odgovor je na potrebu za digitizacijom prirodnog i kulturnog vodnog nasljeđa kao ključnog procesa za ostvarivanje ciljeva održivoga razvoja u Europi. Dvogodišnjim su projektom (2023. – 2024.) za sudjelujuće muzeje predviđeni usavršavanje i digitizacijske kampanje.

Sufinancira Europska unija

Partneri

DOC Servizi – Italija

VirtualGeo – Italija

Global Network of Water Museums

AQUATIKA – Slatkovodni akvarij Karlovac – Hrvatska

MIO-ECSDE/HYDRIA – Grčka

Gestione Acque Canali Reno e Savena SRL (GACRES SRL) – Italija

Kontaktirajte nas

E-pošta: europe@doc.project.it

Internetska stranica: www.creacult-credit.eu

Kreativne digitalne vode

Projekt CreDiT odgovor je na ciljeve koji se odnose na obrazovanje o održivom korištenju voda iz Programa o održivom razvoju do 2030. godine (tzv. Agende 2030) Europskog zelenog plana, Faze 9. UNESCO-ova Međuvladina hidrološkog programa (engl. Intergovernmental Hydrological Programme (IHP)) i IHP-ove Rezolucije br. 5-XXIII — važne deklaracije koju su podržale države članice Ujedinjenih naroda radi transnacionalne promocije obrazovanja o vodi i osnivanja Globalne mreže muzeja vode.

Ciljevi

  • Poticati atraktivne edukativne aktivnosti o klimatskim promjenama i izazovima u okolišu u muzejima.
  • Poboljšati pristup za građane i tumačenje vodnog nasljeđa unutar i izvan muzeja.
  • Doprinijeti sprječavanju daljnjeg dugoročnog gubitka prirodnog i kulturnog vodnog nasljeđa.

Načela projekta CREDIT

  • Digitalni alati usmjereni na korisnika
  • Digitizacija za očuvanje
  • Zabavne i edukativne aktivnosti za javnost
  • Povezivanje ljudi i mjesta

Aktivnosti

Planirani tečajevi usavršavanja, radionice i digitizacijske kampanje bit će usmjereni izravno na muzejsko osoblje, lokalne umjetnike i obrazovne ustanove koji će kreativnim rješenjima sudjelovati u osmišljavanju i stvaranju novih alata.

Pomoću tih će se alata u sklopu projekta, koji uključuju virtualne šetnje i audiovodiče, 3D modele, edukativne medijske sadržaje za djecu i osnažene digitalne alate za društvene medije, povećati broj posjetitelja muzeja vode (i virtualnih i fizičkih posjeta).

Osobe koje će imati neizravnu korist su tisuće posjetitelja i lokalnih škola koji svake godine posjećuju muzeje vode.

Rezultati

  • Analiza potreba za digitalnim vještinama i praznina u usavršavanju muzeja vode.
  • Zajednički osmišljeni digitalni alati za sudjelujuće muzeje.
  • Internetska platforma čiji je cilj unaprijediti interakciju među muzejima i korištenje rezultata projekta.
Back To Top
Search