skip to Main Content

Nagradni natječaj za dizajn suvenira

Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, objavljuje poziv za nagradni natječaj za dizajn suvenira.

1. Tema natječaja

Tema natječaja su rijeke Hrvatske i autohtone slatkovodne ribe. Dizajneri se potiču da osmisle zanimljiv dizajn koji će posjetitelje potaknuti na razmišljenje o važnosti očuvanja rijeka i podsjećati ih na posjet Aquatici. U dizajn treba biti uklopljen naziv “Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac”.

Moguće je predložiti više radova i javiti se za jednu ili obje grupe.

Proizvodi su namijenjeni za

 1. grupa proizvoda: za mlade i odrasle
 2. grupa proizvoda: za djecu do 12 godina

2. Svrha natječaja

Svrha natječaja je proizvesti originalne radove koji će funkcionirati kao suvenir Aquatike – slatkovodnog akvarija Karlovac. Nagrađeni rad će u 2023. g. biti apliciran na proizvode koji se prodaju u suvenirnici Aquatike, a daljnja proizvodnja ovisi o tržišnim procjenama i uspješnosti plasmana. Realizirani mogu biti i drugi radovi pristigli na natječaj sukladno interesima i procjeni Naručitelja i u skladu s objektivnim mogućnostima, pri čemu će odnos dizajnera i naručitelja biti reguliran odvojenim ugovorom.

3. Sadržaj/oprema rada

Rad se sastoji od dizajna za aplikaciju na

 1. grupa (mladi i odrasli)
 • majice, tisak na prednjoj strani
 • rokovnik / notes A4, A5
 • boca za vodu
 • šešir bucket
 1. grupa (za djecu do 12 god.)
 • majice T-shirt tisak na prednjoj strani
 • šešir bucket
 • Bilježnica A4
 • Bilježnica A5

Potrebno je poslati:

 • rad u digitalnom obliku (pdf, png ili jpg format)
 • kratki tekstualni opis rada na hrvatskom jeziku
 • prikaz aplikacije na zadane proizvode

4. Nagrada

Dodjeljuju se 2 novčane nagrade:

a)    Za grupu 1 (odrasli) 1.000,00 €

b)    Za grupu 2 (djeca do 12 godina) 1.000,00 €

Iznos nagrada je naveden u netto iznosu.

Detalji o natječaju: Opći uvjeti nagradnog natječaja.

Back To Top
Search