skip to Main Content

Obilježavanje Dana NATURA 2000, Dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode RH

Povodom Dana ekološke mreže Natura 2000 (21.5.), Dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode RH (22.5.), te Svjetskog dana kornjača (23.5.) na trgu Aquatike i na šetnici nastaloj u okviru projekta “Susret s rijekom” organiziramo događanje u okviru manifestacije “Proljeće u Karlovcu”.

Na trgu Aquatike organiziramo edukativnu animaciju za djecu na temu biološke raznolikosti naših rijeka i zaštite prirode, a na šetnici će 3 edukatora uz 2 holograma i štand s promotivnim materijalima promovirati ekološku mrežu Natura 2000 i educirati posjetitelje.

Znate li što je Natura 2000? To je ekološka mreža koju čine područja diljem Europske unije na kojima žive životinjske i biljne vrste koje su iz različitih razloga ugrožene, osjetljive ili su na putu prema izumiranju. Stoga je Europska unija oformila ekološku mrežu Natura 2000, a sve članice Europske unije dužne su štititi takva ugrožena staništa i životinjske vrste. Cilj ekološke mreže jest očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje za više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta te za oko 230 prirodnih i doprirodnih stanišnih tipova. U ovu ekološku mrežu uključeno oko 20 % teritorija EU-a (27 500 područja), što je čini najvećim sustavom očuvanih područja na svijetu.

Područje Natura 2000 ima svoj posebni dan, a radi se o 21. svibnju. Tog dana, 1992. godine, odobrena je Europska direktiva o staništima i Program LIFE. S Direktivom o pticama čine bazu za Europsku mrežu Natura 2000.

U spomen na dan kada su Ujedinjeni narodi 1992. g. usvojili Konvenciju o biološkoj raznolikosti (Convention on Biological Diversity – CBD), 22. svibnja slavi se kao Međunarodni dan biološke raznolikosti. Sve zemlje potpisnice Konvencije, među kojima i Hrvatska, obvezale su se na poduzimanje mjera nužnih za očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti. Taj dan u Hrvatskoj slavi se i kao Dan zaštite prirode.

Više informacija: https://www.cbd.int/biodiversity-day.

A ujedno ćemo obilježiti i još jedan nama važan dan, a to je Svjetski dan kornjača (koji je inače 23. svibnja). Tom prigodom ćemo imati hranjenje naših kornjača uz edukaciju o njihovim životnim navikama, kao i likovno izražavanje na temu kornjača.

Pridružite nam se da zajedno obilježimo ove važne dane te uz zabavu i edukaciju osvijestimo njihovo značenje i važnost.

Back To Top
Search