skip to Main Content

Objava članka u znanstvenom časopisu Croatian Journal of Fisheries

Logotip-AQUATIKA

U suradnji stručnjaka Javne ustanove AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC sa stručnjacima Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu i stručnjakom farme riba IHOR PARK u Jastrebarskom u znanstvenom časopisu Croatian Journal of Fisheries u rujnu 2022. godine je objavljen pregledni rad pod nazivom UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM ENDEMSKIH I NEENDEMSKIH RIBA U AQUATICI – SLATKOVODNOM AKVARIJU KARLOVAC pod originalnim nazivom HEALTH MANAGEMENT OF ENDEMIC AND NON-ENDEMIC FISH IN THE AQUATIKA – FRESHWATER AQUARIUM KARLOVAC. U ovom istraživanju su prikazani podaci o redovitom praćenju zdravstvenog stanja riba u AQUATICI u razdoblju od listopada 2016. do prosinca 2019. U njemu je utvrđeno koje su u navedenom razdoblju u akvariju bile najčešće bolesti riba. Razmatrano je jesu li endemske ili neendemske ribe podložnije bolestima i poremećajima, te je veliki naglasak postavljen na preventivnu medicinu riba. Preventivna medicina je vrlo važna za učinkovito upravljanje zdravljem riba u akvarijima. Ona obuhvaća programe za praćenje zdravlja riba, karantenske sustave, kontrolu hrane i okolišnih parametara. Redovito promatranje riba je kritično za rano otkrivanje ribljih bolesti. Cijeli rad možete pročitati na: https://ribarstvo.agr.hr/en/issues/article/1368

Back To Top
Search