skip to Main Content

Znanstveni rad o parazitima klena i šarana u prirodnim uvjetima

U suradnji Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC sa stručnjacima Zavoda za biologiju i patologiju riba i pčela i Zavoda za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sa stručnjacima Zavoda za istraživanje mora i okoliša istraživanja Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, te stručnjacima Zavoda za kemiju, biologiju, farmakologiju i okoliš Univerziteta u Messini (Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali Università degli Studi di Messina, Italija), u Veterinarskom arhivu broj 92 (3) 2022. godine objavljen je rad pod naslovom: Patogenost metacerkarija Clinostomum complanatum (Digenea: Clinostomidae) za klena (Squalius cephalus) i šarana (Cyprinus carpio) u prirodnim uvjetima (Pathogenicity of Clinostomum complanatum (Digenea: Clinostomidae) in naturally infected chub (Squalius cephalus) and common carp (Cyprinus carpio)). U njemu su opisane Metacerkarije dvodomnog metilja Clinostomum complanatum Rudolphi, 1814 utvrđene u klena (Squalius cephalus) i šarana (Cyprinus carpio) podrijetlom iz rijeke Orljave (Republika Hrvatska). Životni ciklus ovog parazita uključuje slatkovodne puževe, kao prvog domaćina, ribe kao drugog domaćina i močvarne ptice kao konačnog domaćina. Istraživanje doprinosi razumijevanju patogenosti ovog parazita i objašnjava njihov međusoban odnos. Više o tome možete pročitati na stranicama Veterinarskog arhiva na adresi: https://wwwi.vef.hr/vetarhiv/index.php?p1=li&p2=2022&p3=92&p4=3&p5=0 (12. rad po redu) pod nazivom Pathogenicity of Clinostomum complanatum (Digenea: Clinostomidae) in naturally infected chub (Squalius cephalus) and common carp (Cyprinus carpio) ili ovdje.

Emil Gjurčević, Snježana Kužir, Damir Valić, Fabio Marino, Valerija Benko, Krešimir Kuri, and Krešimir Matanović.

Back To Top
Search