skip to Main Content

Projekt “Poučiti, uklopiti, zaposliti”

INFORMACIJE O PROJEKTU        

Naziv projekta: Poučiti, uklopiti, zaposliti, UP.02.2.2.03.0045

Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište POUKA, Bogoslava Šuleka 29, 47000 Karlovac

Projekt će provesti Korisnik i sljedeći partneri:

  • Udruga za razvoj kontinentalnog turizma i gospodarskih djelatnosti
  • Udruga Milosrđe – Centar za beskućnike
  • ŽGANJER, obrt za ugostiteljstvo, trgovinu, mesarsku djelatnost i javni cestovni prijevoz
  • Javna ustanova Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac

Cilj projekta i ciljne skupine:

Ideja samog projekta proizišla je iz problema velikog broja nezaposlenih u Karlovačkoj županiji. Naime, uvidom u evidenciju HZZ-a u travnju 2017. godine, zabilježeno je 6.964 nezaposlene osobe od čega se trećina odnosi na ranjive skupine (osobe mlađe od 24 godine, osobe starije od 54 godine, osobe s invaliditetom). Istovremeno je zabilježen porast potražnje sezonskih radnika (konobari, kuhari, sobarice, spremačice, animatori). Uvidom u takvo stanje zaključeno je kako je sve teže naći kvalificiranu radnu snagu za tražene poslove.

Ovim se Projektom taj problem nastoji riješiti tako što će se kroz program od 120 sati (36 sati teorije i 84 sati prakse) adekvatno osposobiti 50 nezaposlenih osoba koje pripadaju ranjivim skupinama. Sudionici će pohađati jedan od četiri po mjeri dizajnirana programa osposobljavanja koji će proizići iz početne analize i motivacije pojedinaca iz ciljne skupine. Kako bi programi osposobljavanja, a time i čitav Projekt, bili provedeni na najvišoj razini, petnaest mentora i predavača polazit će jedan od dva programa usavršavanja koji će završiti studijskim putovanjem. Tijekom usavršavanja u trajanju od 150 sati, mentori i predavači bit će osposobljeni za prijenos specifičnih znanja i vještina koristeći multimedijalnu nastavu, odnosno provođenje e-učenja pomoću interaktivne mrežne platforme osmišljene za potrebe ovog Projekta.

Završetkom Projekta skupina od 50 ranjivih osoba svojim će novim usvojenim znanjem, vještinama i sposobnostima moći odgovoriti potrebama tržišta rada te se integrirati na tržište kao njegovi ravnopravni članovi. Ovaj Projekt potiče i utječe na porast samopouzdanja, stjecanje poznanstava, osvještavanje vlastitih vještina i sposobnosti. Samim time, on pozitivno utječe na život pojedinca i pruža mu snažan poticaj integracije u društvo.

Ciljne skupine su:

  • 20 osoba mlađih od 24 godine
  • 20 osoba starijih od 54 godine
  • 10 osoba s invaliditetom
  • 15 mentora i predavača

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Datum početka projekta: 23. travnja 2019.

Datum završetka projekta: 23. listopada 2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Ukupna vrijednost projekta: 1.338.578,00  kuna

Iznos koji sufinancira EU: 1.338.578,00  kuna

Poveznice:

www.strukturnifondovi.hr

http://www.esf.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Pučkog otvorenog učilišta Pouka.

 

REZULTATI PROJEKTA

OPERATIVNI PROGRAM
Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

“Poučiti, uklopiti, zaposliti”
UP. 02.2.2.03.0045

Cilj projekta:

Projekt „Poučiti, uklopiti, zaposliti“ čiji je nositelj Pučko otvoreno učilište POUKA, započeo je 24. travnja 2019. godine, a traje ukupno 18 mjeseci, odnosno do 23. listopada 2020.

Projekt je usmjeren prema ranjivim skupinama na tržištu rada, koji zbog neadekvatne educiranosti i nedostatka praktičnih znanja ne mogu pronaći zaposlenje. Ovim se Projektom na taj problem nastojalo utjecati razvijanjem novih programa osposobljavanja tijekom čije su provedbe polaznici stekli nova znanja, vještine i sposobnosti kojima će lakše moći odgovoriti na potrebe tržišta.

Cilj projekta bio je obrazovati ciljnu skupinu od 50 polaznika kao zalog stvaranja sigurnije i stabilnije egzistencije, zapošljivosti te, u konačnici, integracije socijalno ranjivih skupina u društvo.

Ciljne skupine

Ciljne skupine na koje je Projekt usmjeren su:

nezaposlene osobe mlađe od 25 godina

nezaposlene osobe starije od 54 godine

nezaposlene osobe s invaliditetom.

Ciljne skupine su, prema vlastitim interesima, odabrale jedan od četiri programa osposobljavanja koja su razvijena u sklopu Projekta:

Poslovi priprematelja savijača i štrukli

– Poslovi priprematelja jednostavnih slastica

– Poslovi iznajmljivanja kuća za odmor i apartmana

– Poslovi turističkog animatora.

Osim teorijskog dijela osposobljavanja koji je održan u prostorima POU Pouke, polaznici su odradili i praktični dio programa osposobljavanja kod partnera na projektu, tj. u Obrtu Žganjer iz Jaškova te u JU Aquatika – Slatkovodni akvarij Karlovac.

Rezultati projekta

– u četiri po mjeri dizajnirana programa osposobljavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva sudjelovalo je ukupno 50 polaznika, pripadnika ciljnih skupina:

– 27 nezaposlenih osoba mlađih od 25 godina

– 14 osoba starijih od 55 godina

– 9 osoba s invaliditetom.

razvijena su četiri programa osposobljavanja iz područja turizma i ugostiteljstva

15 stručnjaka, odnosno predavača i mentora, sudjelovala su u jednom od dva razvijena programa usavršavanja tijekom kojih su unaprijedili svoja stručna znanja iz područja turizma odnosno ugostiteljstva, andragoška znanja te znanja i vještine iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije

Najveći interes pokazao se za program osposobljavanja za poslove iznajmljivanja i održavanja kuća za odmor i apartmana, koji je uspješno završilo 17 polaznika. Osposobljavanje za poslove priprematelja savijača i štrukli završilo je ukupno 12 polaznika, a osposobljavanje za poslove jednostavnih slastica završilo je 11 polaznika.

Polaznici ovih triju programa osposobljavanja praktični su dio odradili u restoranu Žganjer u Jaškovu.

Osposobljavanje za poslove turističkog animatora završilo je 10 polaznika koji su praktičnu nastavu odradili u JU Aquatika – Slatkovodni akvarij Karlovac.

Programe osposobljavanja polaznici su završili polaganjem završnog ispita, nakon čega su dobili uvjerenja. Budući da su tri programa osposobljavanja (Poslovi iznajmljivanja i održavanja kuća za odmor i apartmana, Poslovi turističkog animatora te Poslovi priprematelja savijača i štrukli) verificirana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, uvjerenje se upisuje u e-radne knjižice polaznika.

Provedba projekta „Poučiti, uklopiti, zaposliti“ pridonijela je i brojnim drugim ciljevima. Ostvarena je suradnja između Pouke kao nositelja projekta te partnerskih ustanova, suradnja s drugim ustanovama kao što je Centar Ozalj – Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj, ostvarena je komunikacija s Udrugom osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije te s Visokom školom Grm Novo Mesto iz Slovenije čime je došlo razmjene iskustava i primjera dobre prakse, a za vrijeme trajanja projekta zaposlena je i jedna osoba.

 

Opće informacije

Naziv projekta: Poučiti, uklopiti, zaposliti, UP.02.2.2.03.0045

Korisnik: Pučko otvoreno učilište Pouka, Karlovac

Partneri:

JU AQUATIKA – Slatkovodni akvarij Karlovac

Obrt Žganjer, Jaškovo

Udruga Milosrđe – Centar za beskućnike, Karlovac

Udruga za razvoj kontinentalnog turizma i gospodarskih djelatnosti, Karlovac

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Datum početka projekta: 23. travnja 2019.

Datum završetka projekta: 23. listopada 2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Ukupna vrijednost projekta: 1.338.578,00  kuna

Iznos koji sufinancira EU: 1.338.578,00  kuna

Back To Top
Search