skip to Main Content

Projekt preuređenja slatkovodnog akvarija u akvarij bočate vode

Bočate vode – područje velike bioraznolikosti

Fotografija:
Ušće rijeke Neretve u Jadransko more, autor: Marin Veraja

Budući naš akvarij predstavlja jednu tipičnu kršku rijeku, od njezina izvora do ušća, u akvarijskom postavu prikazujemo gornji, srednji i donji tok rijeke uz odgovarajuće uređenje akvarija i vrste riba koje u tome dijelu rijeke obitavaju.

Rijeke mogu završavati na tri načina:

 • manja rijeka se ulijeva u veću rijeku ili jezero,
 • rijeka ponire ispod razine zemlje, ili
 • rijeka se ulijeva u more.

U našem akvarijskom postavu, prikazujemo akvarij koji prezentira ulijevanje rijeke u more. Mjesto na kojem se rijeka ulijeva u more zove se estuariji ili delta zavisno o obliku. Na tome mjestu se miješa slana voda mora i slatka voda rijeke te takvu vodu zovemo bočata voda. Bočatom vodom smatraju se vode saliniteta 0,5-30 grama soli po litri.

Prenamjena slatkovodnog akvarija u akvarij bočatih voda je kompleksan zadatak podijeljen u više etapa, a zahtjeva i određene tehničke promjene i nadogradnju sustava. Na ovom prikazu smo pokušali čim jednostavnije pojasniti etape uspostavljanja akvarija bočatih voda te provesti naše posjetitelje kroz potrebne korake za realizaciju ovog zahtjevnog projekta.

Tok rijeke može završavati na nekoliko načina: manje rijeke mogu se ulijevati u veću rijeku ili jezero, neke rijeke poniru ispod zemlje (rijeke ponornice), ili se pak rijeka može ulijevati u more.

Mjesto na kojem se rijeka ulijeva u more zove se estuariji ili delta zavisno o obliku. Na tome mjestu se miješa slana voda mora i slatka voda rijeke te takvu vodu zovemo bočata voda.

Bočatom vodom smatraju se vode saliniteta 0,5-30 grama soli po litri.

Prenamjena slatkovodnog akvarija u akvarij bočate vode

Zbog stvarnijeg prikaza riječnog kontinuiteta te njegovog završetka na način da se rijeka ulijeva u more, ovaj slatkovodni akvarij prenamijenili smo u akvarij bočate vode. Ova prenamjena je kompleksan zadatak podijeljen u više etapa, a zahtjeva i određene tehničke promjene i nadogradnju sustava.

Faze uspostavljanja akvarija bočatih voda:

 • Pročišćavanje vode putem filtracijskog sustava i tlaka pri čemu se uklanjaju krute čestice i druge nečistoće
  • Uklanjaju se nitrati, fosfati, klor i teški metali da se dobije baza za bočatu vodu
  • Proces se naziva reverzna osmoza vode kojim se pročišćava voda kroz pet stupnjeva filtracije i membrane pod tlakom
 • Dobivanje bočate vode
  • Dodavanje i otapanje određene koncentracije soli proizvedene u laboratorijskim uvjetima (tzv. sintetička morska sol) u pročišćenu vodu koja se skladišti u zasebnim spremnicima
 • Razvijanje biološke filtracije
  • Na porozne elemente filtracije sačinjene od plastike, stakla i prirodnog morskog kamenja dodaje se kultura nitrogenih bakterija
  • Ove bakterije oksidacijom razgrađuju otrovan amonijak prvo na nitrite, a zatim na nitrate koji su značajno manje otrovni za ribe
 • Cikliranje bočate vode akvarija
  • To je proces razmnožavanja i uspostavljanja biološke ravnoteže dodanih nitrogenih bakterija u akvariju
  • Može trajati dva do četiri mjeseca i u ovom vremenu akvarij može mijenjati prozirnost vode od lagano do znatno zamućene vode
  • Proteini u akvarij najčešće dospijevaju putem ostataka hrane i mogu uzrokovati višu koncentraciju otrovnih amonijaka i nitrita u vodi
  • Koristi se uređaj za uklanjanje proteina (eng. protein skimmer)
  • Pomoću zračnih mjehurića uređaj sakuplja i odstranjuje otopljene organske tvari i sitne molekule proteina stvarajući pjenu
  • Iz uređaja izlazi pročišćena čista voda koja se vraća u akvarij
 • Prilagodba i nadogradnja postojeće rasvjete za morski akvarij
  • Za stvaranje što sličnijih bioloških uvjeta u akvariju oponašajući uvjete iz prirode
  • U akvaristici se zbog biologije različitih vrsta bilja i riba, kao i samog vizualnog i estetskog dojma, koriste različiti spektri valnih duljina i snaga rasvjetnih tijela
 • Unošenje riba
  • Unose se domaće vrste riba koje povremeno ili trajno nastanjuju bočate vode

Pogledajte plakat sa detaljnim informacijama i grafičkim prikazom etapa uspostavljanja akvarija bočatih voda.

Početak projekta: studeni 2020.

Završetak projekta: lipanj 2021.

Uživajte u cjelokupnoj priči o rijeci, od njezina izvora do ušća, te istražite bogatstvo i raznolikost ribljih vrsta koju naše rijeke skrivaju.

Back To Top
Search