skip to Main Content

Rezultati natječaja za prodavača

Logotip-AQUATIKA

Nakon provjere formalnih uvjeta natječaja pristiglih prijava kandidata, pristupilo se pismenom pa usmenom testiranju znanja i sposobnosti kandidata. Nakon evaluacije, odabrana su dva kandidata navedena u ovoj odluci.

Back To Top
Search