skip to Main Content

Uključenje Veleučilišta u Karlovcu u CreDiT projekt

Veleučilište u Karlovcu

Projekt Credit promovirali smo studentima Veleučilišta u Karlovcu, koje smo pozvali na sudjelovanje u edukacijama koje su dio projekta.

Projekt Credit promovirali smo studentima Veleučilišta u Karlovcu, koje smo pozvali na sudjelovanje u edukacijama koje su dio projekta.

Podsjetimo, projekt CreDiT koji u sklopu programa Kreativna Europa sufinancira Europska komisija, odgovor je na potrebu za digitizacijom prirodnog i kulturnog vodnog nasljeđa kao ključnog procesa za ostvarivanje ciljeva održivoga razvoja u Europi. Dvogodišnjim su projektom (2023. – 2024.) za sudjelujuće muzeje predviđeni usavršavanje i digitizacijske kampanje.

Alati u sklopu projekta uključuju virtualne šetnje i audiovodiče, 3D modele, edukativne medijske sadržaje za djecu i osnažene digitalne alate za društvene medije.

Uključenje Veleučilišta u Karlovcu u CreDiT projekt

Na ovom međunarodnom EU projektu sudjelujemo sa partnerima iz Italije i Grčke, a to su:

Veselimo se daljnjoj realizaciji ovog projekta, suradnji sa studentima te novim alatima koje će projekt polučiti.

#creditproject #watermuseums #culturalheritagedigitization #edutainment #digitalWaterHeritage #watereducation

Back To Top
Search