skip to Main Content

Znanstveni rad o parazitima riba u Hrvatskom veterinarskom vjesniku

Djelatnik AQUATIKE-SLATKOVODNOG AKVARIJA KARLOVAC, Krešimir Kuri je kao student doktorskog studija Veterinarskog fakuleteta Sveučilišta u Zagrebu, zajedno sa stručnjacima Zavoda za biologiju i patologiju riba i pčela Veterinarskog fakulteta, docentom dr. sc. Krešimirom Matanovićem, redovitim profesorom dr. sc. Emilom Gjurčevićem, dr. sc. Valerijom Benko i studenticom Marijom Batinjan sudjelovao u istraživanju i pisanju izvornog znanstvenog članka pod nazivom: Morfološko istraživanje ličinaka oblića iz roda Eustrongylides Jägerskiöld, 1909 (Nematoda: Dioctophymatidae) izdvojenih iz grgeča (Perca fluviatilis) u Republici Hrvatskoj, koji je objavljen u Hrvatskom veterinatskom vjesniku broj 31/2023.,3.

SAŽETAK

Oblići roda Eustrongylides (Dioctophymatidae) imaju složen razvojni ciklus koji uključuje maločetinaše i ribe kao međudomaćine te ribojedne ptice kao konačnog domaćina. U ribama se ličinke četvrtog stupnja razvijaju u tjelesnoj šupljini, ispod seroznih ovojnica i u mišićju, a ljudi se mogu invadirati konzumacijom sirove ili termički nedovoljno obrađene ribe. U Europi je posljednjih godina zabilježen veći broj nalaza vrste Eustrongylides excisus u grgeča. O prisutnosti ovog oblića u Republici Hrvatskoj nema podataka u dostupnoj literaturi. Pregledom grgeča podrijetlom iz rijeke Kupe, jezera Jarun i Lonjskog polja
utvrđena je prisutnost ličinaka iz roda Eustrongylides. Ovo istraživanje daje detaljan morfološki i morfometrijski prikaz ličinaka četvrtog stupnja izdvojenih iz grgeča. Dobiveni podaci pridonose dosadašnjim spoznajama o rasprostranjenosti ličinaka roda Eustrongylides u Europi.

Ključne riječi

Eustrongylidesgrgečličinkamorfologija

Back To Top
Search