skip to Main Content

1. Europska GREEN konferencija

Logotip-AQUATIKA

Sudjelovali smo na prvoj Europskoj GREEN konferenciji!

Ova se konferencija održava u cilju razmjene znanja i povezivanja znanstvenika i stručnjaka te naglašavanja nužnost primjene višedisciplinarnog pristupa u području zaštite okoliša i održivog razvoja u svrhu doprinosa ostvarenja održivosti i ublažavanja posljedica klimatske krize, ostvarenja UN-ovih ciljeva održivog razvoja i ciljeva europskog Zelenog plana.

Naš doprinos je istraživanje postojanih organskih onečišćivala (engl. Persistent Organic Pollutants; POPs) u sedimentu rijeke Neretve u Hrvatskoj pod naslovom „Occurrence of persistent organic pollutants in the Neretva River sediment, Croatia“.

Ovo je istraživanje jedno od većeg broja istraživanja (znanstvenih radova) koji proizlaze iz znanstvenog projekta ‘Analiza organskih zagađivala u biološkim sustavima i okolišu’ s Institutom za medicinska istraživanja i drugim partnerima.

Na linku pogledajte knjigu sažetaka i sažetak ovog rada.

Back To Top
Search