skip to Main Content

Kako odrediti dob i rast riba?

Aquatika redovito ulaže u edukaciju mladih, pa je tako naš voditelj stručne i tehničke službe dr. sc. Goran Jakšić sudjelovao na obaveznom predmetu ˝Ihtiologija˝ diplomskog studija Ribarstvo i lovstvo koji vodi prof. dr. sc. Marina Piria na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Pri obradi tema ˝Biologija i ekologija ihtiofaune˝, održao je vježbe i predavanje pod naslovom von Bertalanffyjev rast riba – teorija i metode.

Studenti su određivali dob pomoću ljusaka i podatke obrađivali statistički, te teorijski razmatrali modele von Bertalanffyjev, Richardsonov, Gompertzov i Verhulstov.

Sa osobitim zanimanjem su studenti slušali i rado sudjelovali u predavanju i vježbi.

Aquatika se istaknula među javnim ustanovama u Republici Hrvatskoj stalnim osmišljavanjem dodatnih sadržaja i aktivnosti, među kojima je poseban naglasak na edukaciji djece i mladih.

Back To Top
Search