skip to Main Content

Objava znanstvenog rada

Logotip-AQUATIKA

Sastav riblje zajednice rasteretnog poplavnog kanala Kupa-Kupa

Prva asocijacija na naš dragi grad Karlovac su četiri rijeke.

Te četiri rijeke su poznate i omiljene destinacije ribiča, zaljubljenika u prirodu, biologa, sportaša, i slučajnih prolaznika koji su zastali zbog slučajnog uhvaćenog lijepog trenutka pejzaža i prirode. No malo tko od njih zna točno bogatstvo ribljih vrsta koje žive u našim rijekama, a dostupni znanstveni radovi na tu temu su vrlo rijetki ili nedostupni.

Kako bi barem malo bolje bili upoznati s ribljim vrstama naših rijeka, djelatnici JU AQUATIKA-slatkovodni akvarij Karlovac su tijekom dvogodišnjeg istraživanja kanala Kupa-Kupa, napravili i objavili izvorni znanstveni rad s naslovom „Sastav riblje zajednice rasteretnog kanala Kupa-Kupa“ na engleskom jeziku.

Rad je prezentiran na 55. hrvatskom i 15. međunarodnom simpoziju agronoma u Vodicama 18. veljače 2020, a objavljen u zborniku radova navedenog simpozija. Iako su tijekom dvogodišnjeg istraživanja zabilježene 23 vrste riba, već u slijedećem istraživanju nakon objave znanstvenog rada (kako to inače biva) zabilježene su još dvije vrste. Isto tako želimo napomenuti da su ovdje nabrojane vrste zabilježene u kanalu Kupa-Kupa, a u samoj rijeci Kupi žive i druge vrste zavisno o toku i lokaciji rijeke Kupe.

Popis svih vrsta riblje zajednice kanala Kupa-Kupa i njihovu zastupljenost, te izvorni znanstveni rad možete pročitati kliknuvši na link ispod.

Link: https://bib.irb.hr/datoteka/1052220.1051273.Zbornik_radova_2020_web.pdf#page=334

 

Sastav riblje zajednice rasteretnog poplavnog kanala Kupa-Kupa

Sažetak

Cilj ovoga rada je utvrditi kvalitativni i kvantitativni sastav ihtiocenoze, te rasprostranjenost autohtonih i alohtonih vrsta riba u kanalu Kupa-Kupa. Analiziran je sastav riblje zajednice od rujna 2017. do rujna 2019., na osam različitih lokacija utvrđeno je 23 vrste riba iz osam porodica. Gavčica (Rhodeus amarus) s 32,83% od ukupnog broja svih ulovljenih jedinki čini dominantnu vrstu, dok je najmanje zastupljena vrsta bolen (Leuciscus aspius) s jednom ulovljenom jedinkom. Tijekom ovoga istraživanja zabilježena je i jedna endemska vrsta, kao i dvije invazivne strane vrste (IAS). Rezultati ovoga rada pokazuju značajan udio alohtonih vrsta riba u ihtiocenozi kanala Kupa-Kupa.

Ključne riječi: ihtiocenoza, kanal Kupa-Kupa, endemska vrsta, alohtone vrste

 

Back To Top
Search