skip to Main Content

SAFU bez primjedbi prihvatio i 4. Izvješće o projektu AQUATIKE

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) dostavila je informaciju o prihvaćanju Izvješća nakon provedbe projekta “Slatkovodni akvarij i muzej rijeka – Kaquarium, R.C.1.1.05-0050” za razdoblje izvještavanja nakon četvrte godine od završetka provedbe projekta iz kojeg je nastala Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC.

Prihvaćanjem izvješća smatra se da je Aquatika i u 2020.godini ispunila sve uvjete javnog poziva i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, te ispunila sve ciljeve i zadaće iz poziva.

Javna ustanova Aquatika – Slatkovodni akvarij Karlovac nastala je u okviru projekta pod nazivom „Slatkovodni akvarij i muzej rijeka – Kaquarium“, kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.- 2013. u iznosu 36.222.282,45 kn, a ukupna vrijednost projekta bila je 36.691.939,25 kn.

Ustanova mora djelovati na način da ostvaruje rezultate i učinke određene Općim i posebnim uvjetima Ugovora R.C.1.1.05-0050, o čemu Grad Karlovac kao nositelj projekta mora redovito podnositi izvještaje nadležnim tijelima.

Izvješće za 2020. godinu, kao i sva dosadašnja izvješća prihvaćena su bez financijskih korekcija.

CILJ, VIZIJA I MISIJA USTANOVE

Misiju i viziju ustanove zajednički su odredili Grad Karlovac i partneri u sklopu projekta.

Vizija ustanove je biti jedinstvena turistička, istraživačka i edukacijska destinacija u području slatkovodne bioraznolikosti.

Misija ustanove je:

  • pružanje jedinstvenog turističkog doživljaja temeljenog na prirodnim resursima,
  • poticanje očuvanja slatkovodne bioraznolikosti, te
  • umrežavanje gospodarske, edukacijske i istraživačke djelatnosti.

Ciljevi ustanove su:

  • unapređenje turističke ponude kroz osmišljavanje novih turističkih proizvoda,
  • zaštita prirodnih vrijednosti i očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti kroz jačanje kapaciteta za očuvanje i upravljanje prirodnim resursima,
  • razvoj i unapređenje terenskog edukativnog sadržaja i istraživanja,
  • unapređenje poljoprivredne proizvodnje u segmentu razvoja slatkovodnog ribarstva,
  • znanstvena i stručna istraživanja iz segmenta slatkovodne bioraznolikosti.
Back To Top
Search