skip to Main Content

Svjetski dan ekologije

Svjetski dan ekologije

Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu održana 1972. godine u Stockholmu prva je svjetska konferencija na kojoj je okoliš postalo glavno pitanje. Stockholmsku deklaraciju činilo je 26 načela koja su se prvenstveno odnosila na izazove međunarodne brige zaštite okoliša, a označila je početak dijaloga između industrijaliziranih zemalja i zemalja u razvoju o povezanosti gospodarskog rasta, onečišćenja zraka, vode, oceana i izvora.

Ekologija je znanost koja daje objašnjenja o izazovima s kojima se danas suočavamo, a koja mogu preoblikovati odnos između ljudi i prirode. Ekologija znanstveno proučava međuodnose između živih bića i okoliša koji ih okružuje. Analizira odnos svih elemenata u ekosustavu i njihov negativan utjecaj na ostale komponente ekosustava.

Današnji ekolozi imaju odgovornost pridonijeti usklađivanju društvenog i gospodarskog razvoja s ekološkom održivošću.

Nastojanja ekologa su traženje metoda kojima bi se smanjilo postojanje ugroženih vrsta, kao i nestanak vlažnih staništa, šuma, džungla i onečišćenja u ekosustavima. Prema rezultatima dosadašnjih istraživanja procjenjuje se da Zemlja prolazi kroz šesto najvažnije izumiranje vrsta u povijesti povezano s ekspanzijom i razvojem čovjeka.

Nastavno na iznimnu važnost koju ekologija i okoliš imaju u današnje vrijeme, idući tjedan 28. veljače se obilježava Nacionalni dan znanosti o okolišu, kako bismo i na nivou Hrvatske potaknuli ovo vrlo važno pitanje i učinili korake ka zaštiti našeg okoliša.

Trebamo se odnositi i brinuti o prirodnim resursima na inteligentan način, jer tako možemo jamčiti dobrobit i rast našeg društva na održiv način. Svatko od nas može pridonijeti malim koracima, a svi zajedno možemo učiniti veliku razliku.

#visitkarlovac #aquariumkarlovac #iqmdestination #aquatika #svjetskidanekologije #ekologija #worldecologyday

Back To Top
Search