skip to Main Content

Da li je model von Bertalanffy prikladan za određivanje rasta invazivnih pontsko-kaspijskih glavoča?

Stručni suradnik Javne ustanove Aquatike dr. sc. Goran Jakšić je prezentirao znanstveni rad na 53. hrvatskom i 13. međunarodnom simpoziju agronoma u okviru sekcije ribarstvo, lovstvo i pčelarstvo, a koji se održao od 18. do 23. veljače 2018. u Vodicama.

Sažetak:

Invazivni pontsko-kaspijski glavoči: riječni glavočić (Neogobius fluviatilis), glavočić okrugljak (Neogobius melanostomus) i keslerov glavočić (Ponticola kessleri )nedavno su naselili savsko porječje u Hrvatskoj. Iako je njihova prisutnost primijećena te distribucija i utjecaj izučeni, dob i rast do sada nisu bili istraženi. Analizom ljusaka za riječnog glavočića je utvrđena dob I, II i III, a za glavočića okrugljaka i keslerova glavočića I, II, III i IV. Najveći koeficijent rasta imao je riječni glavočić, a najmanji glavočić okrugljak. Za povratno izračunate srednje dužine vidljivo je značajnije odstupanje za sve tri istraživane vrste glavoča što upućuje na nepouzdanost korištenog von Bertalanffyjevog modela. Zbog preciznijeg određivanja dobi sugerira se brojanje anula na otolitima kao i testiranje drugih modela rasta poput Richardsonovog modela te još dva neasimptotska modela rasta.

Detalje znanstvenog rada možete pročitati u cijelosti u prilogu.

Jaksic et al_2018

Back To Top
Search