skip to Main Content

Znanstveni rad o organskim onečišćivalima u majčinom mlijeku iz Hrvatske

Logotip-AQUATIKA

Postojana organska onečišćivala u majčinom mlijeku iz Hrvatske : Pregled razina  i procjena rizika za zdravlje dojenčadi od 1976. do danas

Ovaj pregledni članak sažima naše istraživanje postojanih organskih onečišćivala (engl. Persistent Organic Pollutants; POPs) u majčinom mlijeku iz Hrvatske u posljednjih nekoliko desetljeća. Prva istraživanja provedena su 70′ godina prošlog stoljeća, dok naše studije čine glavninu i vrhunac svih istraživanja POPs u majčinom  mlijeku u Hrvatskoj. Cilj ovog preglednog članka je dokumentirati sveobuhvatne rezultate tijekom nekoliko desetljeća kao najbolji alat za: 1.) doprinos razumijevanju POPs i njihova utjecaja na ljudsko zdravlje, 2.) ocjenu učinkovitosti zakonskih zabrana i ograničenja uslijed izlaganja ljudi ovim onečišćivalima u Hrvatskoj, i 3.) predlaganje daljnjih radnji. U našem preglednom radu raspravljamo o: 1.) Uzorcima majčinog  mlijeka između 2011. i 2014. godine – procjena međuodnosa organoklorovih pesticida (OCP) i polikloriranih bifenila (PCB) u majčinom  mlijeku i njihova povezanost s dobi i paritetom majke korištenjem umjetne inteligencije; te naši još neobjavljeni istraživački podaci o zdravstvenim rizicima za dojenčad procijenjeni kroz svakodnevni unos PCB-a i OCP-a, kao i o 2.) Vremenskom trendu PCB-a i OCP-a u majčinom  mlijeku između 1976. i 2014. te o 3.) Polikloriranim dibenzo-p-dioksinima i polikloriranim dibenzofuranima (PCDD/F) u majčinom  mlijeku iz 2000. godine, s dodatno neobjavljenim podatcima o PCDD/F i polibromiranim difenil eterima (PBDE) u 2014. godini.

Ključne riječi: Postojana organska onečišćivala (POPs), Procjena rizika, Vremenski trend, Paritet, Dob, Umjetna inteligencija

Cijeli rad preuzmite ovdje:

ELSEVIER POPs u majcinom mlijeku.pdf

Back To Top
Search